Gemeenteraad bezocht de stad Goedereede

21 november 2016

De SGP vindt het belangrijk om te weten wat er speelt in de diverse kernen op ons eiland. Daarom is de fractie blij met het initiatief van de gemeenteraad om de diverse kernen te bezoeken. Op vrijdag 18 november was het de beurt aan de stad Goedereede. Een impressie van een aantal fractieleden met in het filmpje een verzoek van een aantal jonge Goereërs…

Fractielid Rien van der Boom: ‘Op de hoek van de Kerkstraat en Pieterstraat las hij ons luidkeels en met volle stem de brief voor die hij 17 mei 2015 maar de gemeente had gestuurd. Hij was niet zonder zorgen, het was er namelijk niet beter op geworden met de nieuwe gemeente, althans dat vond hij en hij was wel scherp zo zei hij zelf maar dat mocht toch wel, zo vroeg hij ons. Dat maakt het immers alleen maar duidelijker’. Krijn Troost. Een markant figuur. Hij heeft ons door een deel van het historische Goedereede geleid. Dat was niet vreemd voor hem want hij is stadsgids en had al vele belangstellenden het mooie monumentale Goedereede laten zien. Hij vond het een schande dat woningen aan niet permanente bewoners worden verkocht. Hij kon ons alle 20 panden laten zien. En dat lijkt misschien niet veel, maar voor zo’n kleine oude kern als Goedereede is dat echt heel veel. De woningen worden alleen ‘s zomers bewoond en met Kerst brandt er ook nog wel eens een lichtje maar voor de rest van het jaar zijn de jaloezieën naar beneden. Het was één van de aspecten waar de raadsleden en collegeleden op gewezen werden tijdens het werkbezoek aan Goedereede.

Verbeterpunten
We werden ontvangen in een knusse ruimte van Oostdam waar de voorzitter van de stadsraad, Desiree van Halewijn ons aan de hand van een presentatie bijpraatte over de problemen die er in Goedereede zijn. Het parkeerprobleem in de oude kern. De bewegwijzering. Een hellingbaan waar je met een rollator in sneltreinvaart van af kan rijden. De vraag over het oude gemeentehuis; de stadsraad was er niet in gekend. Achterstallig onderhoud voor wat betreft de groenvoorziening. De afstand tot de burger die met de herindeling ontstaan is. En de problemen met de containers waar geen ruimte voor is en dan komt er nog een blauwe bij, zo is aangekondigd. Daar is gewoon geen plaats voor. Ondergrondse containers zou een uitkomst zijn.

Stadswandeling
‘We werden in 3 groepen opgedeeld. Ik liep mee in de groep van Adam van Heest naar het oude centrum van Goedereede. Via afgekapte bomen waar je nu alleen nog maar op kan zitten, die de vertoning van een deels tandeloze mond uitstralen kwamen wij in de Galerie, een kunstatelier. Daar kregen we aanschouwelijk onderwijs over de containers en werden met een situatie geconfronteerd waar echt geen containers passen. Zeker geen drie.

Atelier
In datzelfde atelier konden we diverse kunstwerken aanschouwen. Er hing zelfs een kunstwerk van een kerel op zijn kop. Maar dat was niet zomaar gedaan. Dat had duidelijk een betekenis. De stompen van de voeten van die ondersteboven hangende kerel moest je zien als stoelen, zo werd ons uitgelegd. En dat heeft dan weer alles te maken met de zittende macht. Machten zitten namelijk. Ze zitten op een troon, een zetel, een voorzittersstoel en noem maar op. Het klonk eigenlijk wel logisch en heel filosofisch. En het is eigenlijk heel simpel wat de kunst betreft. Kunst is niets anders dan een idee in vorm brengen.

Historie
En toen bracht de heer Van Heest ons bij Krijn. Hij woont in een woning gebouwd tegen de voormalige stadsmuur. De schietgaten zitten nog in zijn woning. We mochten gerust naar binnen kijken, nee we konden nog beter even in zijn woning kijken. Via de voordeur er in en via de achterdeur met het hele gezelschap door de tuin naar de molen. Maar niet nadat Krijn ons het nodige had verteld over de historie van de stad, de op een aantal plaatsen afbrokkelende muren die nodig onderhoud behoeven, de toren en het carillon met zijn 50 klokken. De klokken luiden niet alleen bij een begrafenis maar ook wanneer er een trouw heeft plaatsgevonden.

Molen
In de molen werden we vriendelijk ontvangen door de molenaar en zijn knecht. Op het bordje stond dat de molen dateert van 1791 maar onderzoeken hebben uitgewezen dat de schilder een aantal cijfers verkeerd heeft aangebracht. De molen moet van 1719 dateren. Daarvoor zijn duidelijke bewijzen. Na een interessante maar behoorlijk koude tocht kwamen alle groepen weer samen in de kroeg, café Goeree. Daar waren ook een aantal burgers zoals door de stadsraad uitgenodigd, aanwezig. Met een hapje en een drankje zag je tijdens een gezellig samenzijn het gezelschap in no-time weer op temperatuur komen.

Speeltuin
‘Mijn’ groepje heeft onder andere een speeltuintje bezocht, zo zegt SGP-Raadslid Hendrik Herweijer. ‘Enkele betrokken jonge burgers vertelden waarom ze zo blij waren met de ruimte om buiten te spelen. Maar natuurlijk hadden ze ook een paar verbeterpunten en wensen: de voetbal belandt nogal eens in de prikkelbosjes – en dan is ie lek. En nog iets: een tijdje geleden bezorgde een grote vrachtwagen een prachtig speelhuisje. Naar eigen zeggen kwamen de kinderen bijna te laat op school, zo mooi vonden ze het. Maar helaas: ‘s middags was het speelhuisje weer weg. Het bleek voor Ouddorp bestemd te zijn… De kinderen zouden graag ook in Goedereede een speelhuisje willen hebben. Met mijn telefoon heb ik hun pleidooi opgenomen. Excuses voor de zeer matige (geluids)kwaliteit, maar misschien toch wel leuk om te bekijken’.