Gemeenteraad bezoekt Goedereede Havenhoofd

4 november 2016

Op vrijdag 21 oktober brachten een delegatie van de gemeenteraad en een afvaardiging van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee een bezoek aan Goedereede Havenhoofd. Dit was het vijfde bezoek in de reeks kernbezoeken die staan gepland binnen de huidige raadsperiode. Net zoals bij de eerdere bezoeken, was ook dit kernbezoek leerzaam en interessant.

Om nader kennis te maken met de afzonderlijke dorpsraden en om de dynamiek van hun kernen beter te leren kennen, vindt het gemeentebestuur het belangrijk om alle kernen in de huidige raadsperiode een bezoek te brengen. Na Dirksland, Ooltgensplaat, Oude-Tonge en Achthuizen was dit het vijfde kernbezoek.

Buurtvereniging
Leden van buurtvereniging ‘t Hôôd ontvingen de delegatie van gemeenteraad en college in de Eben-Haëzerschool in Havenhoofd. Ook twee vertegenwoordigers van de werkgroep kernvisie waren vertegenwoordigd. De voorzitter van de buurtvereniging, Inge Hameeteman, hield een inleiding over de geschiedenis en de toekomst van de kern. Daarna maakte de groep een wandeling door het dorp.

Eben-Haëzerschool
De buurtvereniging is heel content met de basisschool in deze kleine en afgelegen kern. Zij maken ook gebruik van het schoolgebouw voor periodieke vergaderingen en ook voor andere gelegenheden, zoals dit kernbezoek. Veel kinderen uit het nabij gelegen Goedereede pendelen naar deze school, waardoor er een aanzienlijk leerlingaantal is. Net als elders in het dorp, is op de school behoefte aan verbetering van de internetverbinding en  van de mobiele bereikbaarheid.

Wandeling
De wandeling met de delegatie ging via de Breenstraat richting Stellingweg en vervolgens terug naar de haven. Voor het bezoek van Willem-Alexander en Maxima hebben de inwoners destijds in de haven het nodige opknapwerk verricht. Graag zou men de haven nu weer een opknapbeurt geven.

Op het Haveneind bekeek de groep de nieuwe ledverlichting, die in maart 2015 is aangebracht. De wegversmalling op het Haveneind werd genoemd in het kader van verkeersveiligheid die nog verbeterd kan worden. Dit geldt ook voor de sluiproute door Havenhoofd, die door het doorgaand verkeer wordt gebruikt.

Volgend kernbezoek
Op vrijdag 18 november is het laatste kernbezoek van dit jaar gepland en gaan de bezoekers naar Goedereede, waar de dorpsraad hen zal ontvangen. Aan de planning voor kernbezoeken in 2017 wordt momenteel gewerkt.