Gemeentebestuur op werkbezoek bij Stellegors en Streekmuseum

17 december 2016

Vrijdagmiddag 9 december 2016 bracht een delegatie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een werkbezoek aan OBS Stellegors in Stellendam en het streekmuseum in Sommelsdijk. Thema van dit werkbezoek was erfgoed en cultuur. Bij het werkbezoek schoven ook culturele partners aan, die zich op het eiland bezighouden met cultuur.

Cultuureducatie op Stellegors
Op de school werd uitleg gegeven over de link tussen onderwijs, de manier van leren en de rol die cultuureducatie daarbij vervult. Petra ’t Hoen, directeur van basisschool Stellegors en tevens raadslid, vertelde haar collega-raadsleden over de veranderingen in het hedendaagse onderwijs en de keuze voor cultuureducatie. Het belang van cultuureducatie zit in de ontwikkeling van competenties, die ook bij de reguliere vakken belangrijk zijn. Denk hierbij aan competenties als waarnemen, luisteren, analyseren, onderzoeken en samenwerken.

Subsidie
Om aan cultuureducatie goed invulling te kunnen geven, is een extra subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO). Miriam Zimmerman, leerkracht en beeldend kunstenaar, is bovenschools cultuurcoördinator en lichtte aan de hand van een waterkruik de reden van de subsidieaanvraag toe. “Een kind is als een kruik. De kruik wordt steeds opnieuw gevuld maar er blijft steeds een residu achter. Zo krijgt een kind in een rijke leeromgeving met veel cultuur ook een bredere basis” aldus Miriam Zimmerman. Elke leerkracht en elk kind op één van de dertien scholen zal een lessenreeks aangeboden krijgen van vakdocenten cultuur uit de regio.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Door Ingrid Fijen van het Kunstgebouw werd cultuuronderwijs en het in 2013 gestarte, landelijke stimuleringsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) toegelicht. Zij vertelde dat er op het eiland 22 docenten zijn opgeleid als interne cultuurcoördinator (ICC). Het doel is uiteindelijk dat elke school over een ICC-er beschikt. Er is onder meer een website gerealiseerd, waarop leerkrachten kunnen zien wat op school kan worden aangeboden.

Erfgoedlijn
In het streekmuseum namen de raadsleden plaats in een knusse ruimte waar eerst de boerenkar stond. Beleidsadviseur Ada Overwater vertelde over de Erfgoedlijn (www.erfgoedlijngo.nl) op Goeree-Overflakkee. In de Erfgoedlijn zijn diverse projecten opgenomen waarin eilandelijk erfgoed voor het voetlicht wordt gebracht. Zo is de voormalige tramroute op het eiland met borden in beeld gebracht. Voor het project Rond de watersnood zijn ambassadeurs opgeleid en is een informatieve app ontwikkeld.

Streekmuseum Sommelsdijk
Bestuurslid Bertrand van den Boogert vertelde dat het Streekmuseum zich wil richten op het vertellen van eilandverhalen. Het laatste jaar is er in het museum veel gerealiseerd. Gezocht is naar projecten waarmee subsidie binnengehaald kan worden. ‘Water het DNA van Goeree-Overflakkee’ is zo’n project. “Geschiedenis is niet saai als je een goed verhaal hebt”, aldus Bertrand van den Boogert. De raadsleden sloten het werkbezoek af met een rondgang door het museum, waarbij kennis werd gemaakt met alle interactieve nieuwigheden in het museum.