Huis-aan-huis uitgave SGP Nieuws

21 december 2016

De SGP op Goeree-Overflakkee vindt het van belang dat inwoners goed geïnformeerd zijn over diverse zaken die spelen op ons eiland. Deze week verscheen het huis-aan-huis blad SGP NIEUWS, waarin de SGP-fractie een aantal zaken aan de orde stelt.
Fractievoorzitter Kees van Dam legt uit hoe de fractie tot een standpuntbepaling zal komen m.b.t. de op te stellen recreatievisie. Daarnaast is er aandacht voor de opvolger van Erik Ju, een positief kritische kanttekening bij het innovatieprogramma ‘Smart Water en laat de SGP haar gevoelens over de gemeentefinanciën zien.
D.V. 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Kees van der Staaij blikt alvast vooruit in zijn bijdrage: ‘Buutegeweun’…

Voor wie het blad gemist heeft kunt u hem hier lezen…