Martin Wilstra (59 jaar) volgt Erik Ju op als raadslid

3 december 2016

In de laatste vergadering van dit jaar neemt SGP Raadslid Erik Ju afscheid van de gemeenteraad. Hij gaat als organisatiedeskundige voor de Reformed Presbyterian Church (RPC) adviseren over een toekomstbestendige structuur van het kerkelijk leven in Malawi. In dezelfde raadsvergadering zal Martin Wilstra hem opvolgen.

Wilstra is niet onbekend met het bestuur. Naast evangelisatie- en jeugdwerk is hij 25 jaar bestuurslid van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP te Nieuwe Tonge en was hij 15 jaar bestuurslid van de voormalige gemeentelijke kiesvereniging Middelharnis. Ook was hij betrokken bij de oprichting van de nieuwe gemeentlijke afdeling van de SGP op Goeree-Overflakkee. Wilstra is inmiddels 40 jaar werkzaam als Informaticus. Sinds 2003 werkt hij op het hoofdkantoor van Wessanen, een bedrijf in de biologische voedingsmiddelenindustrie. Hij vervulde diverse ICT-management rollen en is momenteel werkzaam als Information Manager European ICT.

Portefeuille
Sinds 1998 is hij lid van de cliëntenraad van de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg en enige jaren voorzitter van de diaconale stichtingsraad van de TMGO en Careyn (Thuiszorg en maatschappelijk werk). Deze laatste functies sluiten mooi aan bij een deel van zijn toekomstige portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn en Cultuur. Daarnaast zal hij zich ook op het terrein van Economie, Onderwijs en Werkgelegenheid inzetten. De installatie zal plaatsvinden tijdens de gemeenteraadsvergadering van D.V. donderdag 15 december.