Wethouder Trouwborst legt functie neer

27 januari 2017

Marnix Trouwborst (VVD) heeft tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee op 24 januari te kennen gegeven dat hij om persoonlijke redenen zijn functie als wethouder per direct neerlegt. Trouwborst was wethouder financiën, verkeer en vervoer bij deze Zuid-Hollandse gemeente sinds de herindeling op 1 januari 2013.

Het college van burgemeester en wethouders zegt dat het “door zijn vertrek een daadkrachtige en kundige wethouder verliest, maar zijn beslissing respecteert.” De werkzaamheden uit zijn portefeuille worden voorlopig binnen het college opgevangen. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over eventuele vervanging voor de vrijgekomen wethouderspost. Zodra daar meer over bekend is, publiceert de gemeente dat.

De SGP-fractie betreurt het dat Marnix Trouwborst deze beslissing heeft genomen, zo stelde fractievoorzitter Kees van Dam. ‘We respecteren zijn besluit maar hadden graag gezien dat wij met elkaar deze raadsperiode vol hadden kunnen maken. Wij hebben Marnix leren kennen als een rechtvaardig, eerlijk en fijn mens. In tegenstelling tot het vaak geschetste beeld was Marnix Trouwborst een open en ook gevoelig mens. Achterhoede gevechten waarin hij niet de kans kreeg zich te verdedigen waren niet aan hem besteed. Bestuurlijk was hij daadkrachtig. Sterk in dossierkennis, Hij had de moed om minder populaire maatregelen te nemen. Steeds met de intentie in het belang van de gemeente. Zijn optreden was in lijn met het opgestelde coalitieakkoord. Hij heeft bijgedragen aan een gemeente waar het goed werken en recreëren is. De financiën zijn op orde, de belastingdruk acceptabel en in de ambtelijke organisatie is een kwaliteitslag gemaakt. We zullen hem missen en hopen dat de open plaats nel ingevuld wordt’.