Verkiezingsbijeenkomst met Marinier Brouwer over veiligheid

20 februari 2017

Op D.V. donderdag 2 maart zal er een eilandelijk verkiezingsbijeenkomst worden gehouden. Spreker zal zijn de lijstduwer van de SGP: Mark Brouwer, als marinier werkzaam bij defensie. In een interactieve bijeenkomst zal hij spreken over één van de belangrijke speerpunten van de SGP: Veiligheid. Daarnaast is er de mogelijkheid om met hem in debat te gaan d.m.v. stellingen of het stellen van vragen. De bijeenkomst wordt gehouden in een zaal van de Ger. Gemeente, Mozartsingel 2 te Dirksland, Aanvang 19.30 uur.

Mark Brouwer
Mark Brouwer is geboren in 1981 in Barneveld, woont nu in Lunteren (gemeente Ede). Tevens enkele jaren gewoond en gewerkt op Curaçao. Werk als officier der mariniers bij het Ministerie van Defensie in wisselende functies. Operationele plaatsingen afgewisseld met plaatsingen in het opleidingsdomein. Sinds 2004 getrouwd met Hanneke. Samen hebben we de verantwoording over 1 dochter en 3 zoons in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar.
Kerkelijk behorend bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld.

Waarom stemt u SGP?
De SGP is een partij waar ik me altijd heb thuis gevoeld. Dit kwam mede door mijn opvoeding en politiek actieve familie. Dit werd versterkt in de afgelopen jaren toen ik zag wat de bezuinigingen teweeg brachten in mijn directe omgeving. De Kamerleden hebben afgelopen jaren volop ingezet op dit thema. Niet voor electoraal gewin maar juist vanwege hun verantwoordelijkheidsgevoel. De overheid is verantwoordelijk voor een veilige samenleving. Deze consistente lijn waardeer ik zeer. De klassieke thema’s, zoals zorg voor het leven, vrijheid van onderwijs en godsdienstvrijheid zijn in de seculiere samenleving niet vanzelfsprekend meer. Ook daar voel ik me in thuis en ga graag de discussie aan met anderen. Geen monoloog maar een dialoog.

Wat vindt u het belangrijkste onderwerp voor de komende periode?
Met het thema ‘veilig leven’ heb ik de meeste affiniteit. Daar heb ik me de afgelopen jaren ook het meest voor ingezet.

Wat gaat u de komende weken doen om stemmen voor de SGP te werven?
Graag deel ik mijn verhaal en ervaringen met anderen. Dat doe ik al vele jaren. Tijdens de campagne ligt er natuurlijk extra nadruk op. Collega’s herinner ik regelmatig aan de ‘moties Van der Staaij’ (structureel meer geld voor defensiebudget) waardoor er een zogenaamde trendbreuk heeft plaatsgevonden. Ik probeer ook altijd aan te geven dat de SGP zich niet alleen bij naderende verkiezingen inzet voor veiligheid maar juist voortdurend. Kritisch waar het moet, constructief waar het kan. Als medewerker van defensie ben en blijf ik neutraal. Maar buiten mijn werk neem ik graag actief deel aan de campagne.