Geslaagde verkiezingsavond met SGP-lijstduwer Mark Brouwer

8 maart 2017

In campagnetijd krijgen lijsttrekkers de meeste (media)aandacht. Dat ook andere kandidaten echt wat te vertellen hebben, bleek donderdag 2 maart in Dirksland. SGP-lijstduwer Mark Brouwer wist daar een zaal vol ouderen én jongeren te boeien. De 35-jarige officier der mariniers hield een gloedvol betoog vóór veiligheid. “Structureel investeren in veiligheid is broodnodig. Dat roept de SGP al járen!”

Brouwer begon met een korte samenvatting van de drie hoofdthema’s uit het verkiezingsprogramma van de SGP, dat als motto ‘Vóór het leven’ heeft. Allereerst beschermwaardig leven: menselijk leven verdient bescherming en zorg. Ook als het nog ongeboren is. Ook als het kwetsbaar is. Ook als het oud geworden is. Daarnaast samen leven: we moeten niet alleen aandacht hebben voor onszelf, maar ook voor anderen. Daarom moet geïnvesteerd worden in relaties. Daarom moeten gezinnen gesteund worden, omdat kinderen in een veilige en liefdevolle omgeving moeten kunnen opgroeien. Daarom is het oneerlijk dat eenverdienersgezinnen fiscaal veel zwaarder worden getroffen dan tweeverdienersgezinnen.

Vóór veiligheid
Het zal niemand verbazen dat de defensiemedewerker het langst stilstond bij het derde hoofdthema: veilig leven. De overheid heeft een taak bij het beschermen van burgers tegen gevaren. De politie speelt daarbij een belangrijke rol. Wat de SGP betreft moeten er daarom méér wijkagenten komen. Niet alleen in steden, maar ook in dorpen op het platteland. Het is ook nodig dat ons land zo nodig verdedigd kan worden. Daarom dient Defensie te beschikken over voldoende manschappen, kennis én niet te vergeten materieel. Brouwer maakte duidelijk dat het daar momenteel heel erg aan schort: “Defensie is jarenlang geconfronteerd met bezuiniging op bezuiniging. Alsof de wereldvrede is uitgebroken! Terwijl de wereld juist steeds onrustiger is geworden…” De aanwezigen vielen van de ene in de andere verbazing toen hij vertelde over de tanks die zijn verkocht, het geringe aantal schepen dat inzetbaar is, helikopters die voor onderhoud aan de grond staan en soldaten die bij oefeningen ‘pang-pang’ moeten roepen omdat er geen munitie. Brouwer zei blij te zijn met de aandacht die Defensie op dit moment weer krijgt en met de financiële middelen die verschillende partijen voor Defensie beschikbaar willen stellen. “Maar het is wel jammer dat ze er nu pas mee komen. De SGP is eigenlijk de enige partij die al jarenlang zegt dat er méér geld naar Defensie moet. En ook nu zijn andere partijen nog erg karig voor Defensie. Dan duurt het nog jaren- en jarenlang voordat Nederland zich houdt aan de afspraak om 2% van het BBP te besteden aan Defensie.” Brouwer haastte zich om duidelijk te maken dat Defensie echt geen hobby is van mensen die graag soldaatje willen spelen, maar dat het bittere noodzaak is.

Column
Voorafgaand aan het betoog van Brouwer sprak Erwin Guijt een column uit. Een ‘promotie-speech voor de SGP’ noemde hij het zelf. In vijf minuten zette hij op vurige wijze uiteen waarom de SGP juist nu een geloofwaardig alternatief is. “Deze woelige tijd snakt naar bestuurders met ruggengraat die hun rug recht weten te houden, ook in tijden van crisis. En welke partij is daar nu beter voor geschikt dan de SGP?”, aldus Erwin.

Stellingen
Na de bijdragen van Erwin Guijt en Mark Brouwer, mochten de aanwezigen zelf in actie komen. Met rode en groene kaartjes konden ze ‘stemmen’ over stellingen rond het thema veiligheid. De voor- en tegenstanders kregen bij elke stelling de gelegenheid om anderen van hun standpunt te overtuigen. Dat leverde soms flink wat discussie op. Moet de dienstplicht (beter gezegd: de opkomstplicht) weer worden ingevoerd? “Ja”, zei de één, “daardoor leren jongeren om zich aan gezag te onderwerpen.” “Nee”, zei de ander, “Defensie is veel meer gebaat bij goedopgeleide, professionele soldaten dan bij jongeren die even in dienst komen.” En moeten veiligheidsdiensten onbeperkt toegang krijgen tot al onze gegevens? Sommigen vonden dat geen probleem: “Er is toch al heel veel over mij bekend. En wat heb ik eigenlijk te verbergen?” Anderen waren duidelijk voorzichtiger: “Al die informatie kan in de toekomst ook in verkeerde handen komen. Dat kan levensgevaarlijk zijn.”

Quiz
Aan het eind van de avond werd in een quiz van de SGP-jongeren getest hoe goed de aanwezigen op de hoogte waren van het verkiezingsprogramma van de SGP. Uiteindelijk kwam Erwin Guijt als winnaar uit de bus. Het vormde het slot van een boeiende avond, waarbij én het verkiezingsprogramma van de SGP én het belang van het werk van Defensie een stuk dichterbij de bezoekers waren gebracht.