[Video] Van der Staaij heeft aandacht voor vissers, zorg en boeren

6 maart 2017

Op donderdag 2 maart kleurde Goeree-Overflakkee oranje. Bij zowel het Innovatiecentrum voor de visserij in Stellendam als Zorgboerderij de Mèkkerstee waren het de SGP-jongeren, fractieleden en natuurlijk lijsttrekker Kees van der Staaij die in de partijkleur campagne voerden onder het motto ‘Vóór het leven’. Het werkbezoek werd gevolgd door een TV-ploeg van EenVandaag.

Allereerst bezochten de SGP’ers coöperatie Westvoorn en één van de kotters. Daar werden ze bijgepraat over wet- en regelgeving waar vissers mee te maken krijgen en over de diverse netten in allerlei soorten, maten en kleuren. Daarna werd de delegatie in het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland hartelijk ontvangen door vice-voorzitter Johan Baaij. In het innovatiecentrum werd kennis opgedaan over de pulsvangst. De aanwezigen mochten zelf ervaren door welke ‘schokjes’ vissen worden opgeschrikt, waardoor ze in de netten terechtkomen.  Verder werd uitleg gegeven over de grote waterbak waar netten in getest worden alvorens ze in gebruik worden genomen. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de modeltafel, waarop allerlei soorten netten te zien zijn die op schaal zijn nagemaakt.

Vóór de visserij
De SGP vindt de visserij een belangrijke sector in Nederland. Het is een sector die gewoon hóórt bij Nederland. Het is echter ook een sector die bedreigd wordt door Europees beleid en allerlei wet- en regelgeving. “De aanlandplicht is een drama”, aldus Baaij. “We moeten de bijvangst – de kleine visjes – op bevel van Brussel meenemen naar de wal, waar het vernietigd wordt. De ondermaatse vissen mogen niet meer teruggegooid worden in de zee. Terwijl ze vaak gewoon nog leven en anders als voedsel voor andere vissen en vogels kunnen dienen. Werkelijk de omgekeerde wereld.”  Ook Van der Staaij vindt dit een slechte zaak. Hij zou daarom graag zien dat de visserij uít de Europese Unie wordt gehaald. Visserij bedrijvende landen kunnen dan als groep bepalen aan welke regelgeving de visserij zich dient te houden. Aansprekend zei hij het voorbeeld te vinden van vissers die op bepaalde leeftijd het zware werk op zee inwisselen voor werk aan de wal in dezelfde branche. “Zij laten zien hoe je in een sector met zwaar werk invulling kunt geven aan de verplichting om langer door te werken.”

Innovatie
De pulsvisserij is een geweldige innovatie. “Het net sleept niet meer over de zeebodem, maar zweeft er als het waren vlak boven. Met stroomstootjes worden de vissen naar het net geleid. Het voorkomt beschadiging van de zeebodem, het beschadigt ook de vis niet en het schip verbruikt veel minder brandstof. De pulsvisserij vindt echter nog steeds plaats op basis van een ontheffing, die zomaar ingetrokken kan worden. Het is dus nog steeds niet zeker of pulsvisserij ook in de toekomst wordt toegestaan. De consequentie daarvan is ook dat het voor vissers lastig is om te investeren, juist ook in duurzame vernieuwingen. Daarnaast krijgen we nog te maken met windmolens op zee en weten we niet wat de Brexit ons zal brengen,” zo sprak de voorlichter van het innovatiecentrum.

Slijkgat
Verder werd de SGP-delegatie meegegeven dat het Slijkgat – waar de schepen die naar Stellendam komen doorheen moeten –door de nieuwe Maasvlakte steeds sneller dichtslibt. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft destijds beloofd het Slijkgat op diepte te houden, maar in de praktijk vindt men dat maar lastig en blijkbaar kost het te veel. Als de diepte echter niet op 5,5 meter wordt gehouden, kunnen niet alleen de vissersschepen niet meer in- en uitvaren, maar kunnen ook Maaskant, Padmos en andere bedrijven niet meer bereikt worden.

De Mèkkerstee
Vervolgens ging de SGP-karavaan naar Ouddorp, naar de Mèkkerstee. Het publiek dat – met name ook vanwege de voorjaarsvakantie – in groten getale aanwezig was, werd overspoeld met SGP-oranje. De ontvangst was allerhartelijkst, met een wapperende SGP-vlag in top. Elbert Dijkgraaf, de tweede op de kandidatenlijst, was dan wel niet fysiek aanwezig, maar zijn beeltenis in de vorm van een boer staarde het gezelschap bij binnenkomst vriendelijk aan. De meeste aandacht werd getrokken door een paar geiten, waarop in fel oranje het SGP-logo zichtbaar was. “Ze krijgen er wel een sik van,” merkte Van der Staaij droogjes op.

Dagbesteding
De Mèkkerstee bestaat uit een biologische geitenboerderij met 650 geiten, een landwinkel, een kinderboerderij en een restaurant waar veelvuldig gebruik van gemaakt wordt. Tijdens de lunch werden de SGP’ers door ondernemer en initiatiefnemer Piet den Hertog bijgepraat over het bijzondere concept: “De Mekkerstee wordt gerund met 75 mensen met een beperking die op deze wijze een zinvolle dagbesteding hebben en zienderogen tot ontwikkeling komen.” De kaas wordt – in dubbele zin – ‘met zorg bereid’. De kaas vindt zijn weg tot ver in Europa, is in meerdere winkels en restaurants verkrijgbaar en is al meermalen in de prijzen gevallen.

Kees kaas
Vanuit de Mèkkerstee bedankte Piet den Hertog voor het bezoek. Daarbij overhandigde hij lijsttrekker Van der Staaij een unieke kaas: een oranje kaas mét een foto van Van der Staaij erop. Een echte Kees kaas dus. De SGP kijkt terug op een geslaagd werkbezoek! Het TV-verslag van Eén Vandaag vindt u op sgpgo.nl.