Inloopavond herontwikkeling Hazersweg 25 in Ouddorp

15 april 2017

Van 19 april tot en met 16 mei 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hazersweg 25 Ouddorp’ ter inzage. Het plan heeft betrekking op de herontwikkeling van een voormalig agrarisch perceel in Ouddorp, ook wel bekend als boerderij ’Welgelegen’. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 24 april 2017 een inloopavond in ‘de Overkant’, Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden het voorontwerpbestemmingsplan inzien en hun reactie geven.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hazersweg 25 Ouddorp’ heeft betrekking op de juridische planologische kaders waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen. Daarnaast zijn er kaders aangebracht voor het parkeren en de openbare groenvoorziening.

Inloopavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 24 april 2017 een inloopavond in ‘de Overkant’, Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Belangstellenden kunnen tussen 19.30 uur en 21.00 uur op een zelf gekozen tijdstip binnenlopen. De avond heeft geen plenair gedeelte of een centrale presentatie. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens de inloopavond of in ieder geval binnen de termijn dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen reacties naar voren worden gebracht. Inspraak- en overlegreacties kunnen van invloed zijn op het ontwerpbestemmingsplan.

Herontwikkeling
De herontwikkeling bestaat onder andere uit het renoveren van bestaande bebouwing en het bouwen van nieuwe woningen. Het huidige bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een ruimtelijke procedure te starten voor een nieuw bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan dat vanaf 19 april 2017 ter inzage ligt, is een eerste stap om deze herinrichting juridisch planologisch mogelijk te maken.