Inloopavond windlocatie Noordrand

8 april 2017

Van 29 maart tot en met 9 mei 2017 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het windpark Kroningswind (plaatsingsgebied Noordrand) ter inzage. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 10 april 2017 een inloopavond over het windpark. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden kennis nemen van de NRD en vragen stellen aan de adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers.

De ontwikkeling van het windpark Kroningswind is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Noordrand aan het Haringvliet. Deze ontwikkeling bestaat naast het opwekken van windenergie uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen en landbouw. Plaatsingsgebied Noordrand omvat de Halspolder, Kroningspolder en Zuiderdieppolder en is gelegen ten noorden van Melissant en ten oosten van Stellendam.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Voor de concrete invulling van het plaatsingsgebied moet een milieueffectrapportage (MER) opgesteld te worden. Een milieueffectrapportage brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de gemeente de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Het doel van een milieueffectrapportage is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

De eerste stap in de procedure rondom de realisatie van een windpark is het bekendmaken van het voornemen om een MER op te stellen en het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft globaal een beschrijving van de activiteit waarvoor de MER wordt opgesteld. Hiernaast staat aangegeven op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten van dit onderwerp worden onderzocht.

Inloopavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 10 april 2017 een inloopavond voor belangstellenden om kennis te nemen van de stukken. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in ’t Haegse Huus, Haagsestraat 4-A in Stellendam. De avond heeft het karakter van een informatiemarkt en heeft geen plenair gedeelte. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen.

Ter inzage
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is vanaf 29 maart 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage. Men kan op de notitie een zienswijze indienen onder vermelding van ‘plaatsingsgebied Noordrand’.