Nieuwe recreatievisie Goeree-Overflakkee; kernwaarden behouden en de daarop gebaseerde kansen benutten!

8 april 2017

Als toeristische trekpleister staat Goeree-Overflakkee al prachtig op de kaart. Toch vindt zowel de gemeente Goeree-Overflakkee als de Vereniging voor Eigenaren en Exploitanten van Recreatie Ondernemingen (VEERO) dat er kansen blijven liggen. Zij hebben de handen ineengeslagen en werken aan een lange termijn recreatievisie voor het eiland, die deze zomer al bekendgemaakt zal worden.

De samenwerking tussen gemeente en VEERO met betrekking tot de recreatievisie begon in januari van dit jaar. Er zijn toen meteen ook onafhankelijke adviseurs in de arm genomen, experts op het gebied van vrijetijdseconomie. Bovendien is vanaf het begin een brede vertegenwoordiging vanuit de eilandelijke samenleving bij het visietraject betrokken. Ondernemers, dorpsraden en natuurorganisaties worden regelmatig gepolst over hun ideeën, via interviews en tijdens workshops.
 
Behoud van eilandkwaliteiten
De toeristische sector biedt kansen voor de werkgelegenheid en de toeristische bestedingen op het eiland. Om deze kansen te benutten, verdient deze sector een gedragen en deskundige recreatievisie. Een visie die aangeeft hoe de toeristische sector op Goeree-Overflakkee zich op de langere termijn gunstig kan ontwikkelen. Eventuele knelpunten zullen worden benoemd. Verder komt in de visie te staan welke doelen er bereikt moeten worden. Een belangrijk punt in de visie is welke specifieke kernwaarden van het eiland behouden moeten blijven. Voorbeelden hiervan zijn familiewaarden, gewoon doen en een hoog arbeidsethos.

Recreatie en toerisme zijn een belangrijke bron van inkomsten voor ondernemers. Het is essentieel dat zij inspelen op veranderingen in deze sector. De recreatievisie gaat hierbij houvast bieden. Een greep uit de vele vragen die in de visie beantwoord zullen worden: Gaat de focus van verblijfs- naar dagrecreatie? Waar liggen daadwerkelijk nieuwe kansen? Wat zijn de extra recreatiemogelijkheden als de sluizen naar het Haringvliet op een kier gaan? Wat zijn de kansen op het gebied van natuurbeleving?

Projecten
De samenwerking tussen gemeente en VEERO leidde al tot enkele concrete projecten die in de recreatievisie worden benoemd. Kwaliteitsverbetering van bestaande recreatieterreinen bijvoorbeeld en de aanleg van een natuurspeeltuin bij de Galathese Haven. Maar ook het plaatsen van een vogelspiekkoepel langs het Haringvliet  ten behoeve van dagrecreatie. Al met al krijgt Goeree-Overflakkee deze zomer een recreatievisie die richtlijnen zal bieden tot in 2025. Uiteindelijk zullen álle eilandbewoners baat hebben bij deze recreatievisie; alle betrokkenen hebben leefbaarheid op het eiland immers hoog in het vaandel staan!

Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe recreatievisie kunt u contact opnemen met Erik Roeland, beleidsadviseur economische zaken via e-mail; e.roeland@goeree-overflakkee.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0187.