SGP-bijeenkomst over visie op recreatie & toerisme

8 april 2017

‘Identiteit op de Kop, behouden of op de schop?’, dat is het thema waar Natuur-lijk Ouddorp en de SGP-fractie over zullen spreken op de afdelingsbijeenkomst van SGP Goedereede. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om hier kennis van te nemen.

In de afgelopen maanden heeft de SGP-fractie met diverse instanties gesproken om een goed beeld te krijgen voor de op te stellen recreatievisie. Deze gemeentelijke visie zal naar verwachting rond de zomer klaar zijn. In een aantal sessies is ook met Natuur-lijk Ouddorp overlegt. Thema’s als zondagsrust, bebouwing en verkeer zijn aan de orde geweest.

Op DV donderdag 13 april zal Natuur-lijk Ouddorp en leden van de SGP-fractie afrondend spreken over de ontvangen input. U bent van harte welkom om hier kennis van te nemen in het openbare deel van de vergadering van de SGP-afdeling te Goedereede. Plaats: Verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3 te Ouddorp. Aanvang 20.30 uur.