SGP: ‘Kernwaarden Kop van Goeree behouden’

25 april 2017

Op donderdag 13 april presenteerde de heer Klijn van Natuur-lijk Ouddorp op uitnodiging van de SGP-afdeling Goedereede de afrondende resultaten van eerdere bijeenkomsten. Ook SGP-fractievoorzitter van Dam deelde zijn ervaringen van dit traject: ‘We hebben veel informatie kunnen ophalen om daarmee een afgewogen standpunt in te nemen’. Ook met andere organisaties is de SGP in gesprek rondom dit thema. Het thema van deze avond was ‘Identiteit op de Kop, behouden of op de schop?’

In deze afrondende sessie liet de heer Klijn nogmaals de vele zaken die spelen passeren. Ingegaan werd op de thema’s: Zondagsrust, recreatie en infrastructuur. Hij ging terug in de tijd en noemde de gedachten destijds van de landinrichting. Daarnaast liet hij ook nieuwe projecten zien die mogelijk plaats gaan vinden. Voor de eerdere sessies waren ook uitgenodigd o.a. kerken, ondernemers, bewoners en schoolbesturen.

Kernwaarden
Van Dam benadrukte voor het proces dat de SGP deze zaken in een drietal gemeentelijke beleidsdocumenten terug zal zien: Notitie zondagsrust, Verkeercirculatieplan en Recreatievisie. Het eerste document is reeds vastgesteld, de beide anderen spelen op dit moment.

‘Voor de SGP is het belangrijk wat de kernwaarden van het eiland zijn en in het bijzonder van de Kop. Denk aan identiteit, natuur en hoogwaardige recreatie. We kunnen terugzien op goede bijeenkomsten waar nadrukkelijk over deze kernwaarden is gesproken. Vele avonden zijn in Ouddorp bijgewoond, we hebben mensen gesproken, een beeld gevormd en individuele gesprekken gevoerd’.

Kust, rust en ruimte
Daarnaast refereerde Kees van Dam aan het coalitieprogramma en het verkiezingsprogramma van de SGP waarin een aantal duidelijke kaders zijn genoemd, waar de SGP aan toetst. Hij noemde o.a. het feit dat toerisme en recreatie een belangrijke economische pijler is op de Kop van het eiland, maar ook dat het stimuleren en uitbreiden van recreatie effecten heeft op de zondagsrust. De SGP is voor kleinschalige recreatie en kwaliteitsverbetering. Kust, rust en ruimte blijven daarbij belangrijke elementen voor de SGP. Daarnaast moeten ontwikkelingen passen bij de schaal en identiteit van de dorpskernen. Het evenwicht tussen de kern en recreatieve ontwikkelingen moet in verhouding zijn, waarbij de inbreuk op het buitengebeid tot een minimum beperkt moet worden. De gemeentelijke recreatievisie zal naar verwachting rondom de zomer gereed zijn.