Nieuw bestuur voor Stichting Verenigingsgebouw Ons Huis

11 mei 2017

Per 1 mei 2017 is het bestuur van Stichting Verenigingsgebouw Ons Huis in Herkingen afgetreden. Na een gezamenlijke vrijwillige inzet van 17 tot 43 jaar heeft het voormalige bestuur besloten dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuw bestuur.

Herkingen telt voldoende inwoners die het plaatselijke verenigingsgebouw een warm hart toedragen. Een nieuw bestuur was dan ook snel gevormd en gaat zich inzetten om Verenigingsgebouw Ons Huis als gezellige ontmoetingsplaats voor de kern Herkingen te behouden. Als nieuwe bestuursleden zijn aangetreden:

Voorzitter: Cornelis van Eck
Penningmeester: Joar van der Velde
Secretaris: Connie Bestman

De nieuwe voorzitter, Cornelis van Eck, wil bereiken dat Ons Huis een open karakter heeft waar iedereen zich welkom voelt. “Ons Huis moet ten dienste van Herkingen staan, daarom zijn begrippen als laagdrempeligheid, toegankelijkheid en gezelligheid erg belangrijk.  Ons Huis is beschikbaar voor allerlei activiteiten, niet alleen voor verenigingen die activiteiten voor de kern willen organiseren, maar ook voor alle soorten familieaangelegenheden.”

Frans Tollenaar, kernwethouder voor Herkingen, roemt de inzet van het aftredende bestuur en zegt dankbaar te zijn voor alle uren die zij hebben besteed aan Ons Huis. “Hierdoor hebben de inwoners van de kern Herkingen steeds een verenigingsgebouw tot hun beschikking gehad.” De wethouder wenst het nieuwe bestuur succes met het voortzetten van deze taak. “Ik ben blij dat deze bestuursleden laten zien dat zij hart hebben voor hun kern en gezamenlijk een belangrijke voorziening in stand willen houden. Hier is sprake van stevige vrijwillige inzet en dat wordt niet alleen door mij, maar door het voltallige gemeentebestuur zeer gewaardeerd.”