Samenwerking drie O’s verbeeld in nieuw logo GO-markt

5 mei 2017

De gemeente Goeree-Overflakkee hecht veel waarde aan een gelijkwaardige, intensieve samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en overheid (de zogenaamde drie O’s). Daarom wordt een fysieke samenwerkings- en ontmoetingsplek geopend op Goeree-Overflakkee: de GO-markt. Hier kunnen werkgevers, werkzoekenden, docenten, leerlingen en ambtenaren (die werkzaam zijn op het gebied van re-integratie en de Participatiewet) elkaar vinden en verbinden.

Win-win situatie
Door onderwijs en werkgevers samen te brengen wordt het onderwijsaanbod afgestemd op
de behoefte in de praktijk. Stage en leer/werkplekken zijn makkelijker in te vullen en jongeren verlaten de opleiding met de juiste vaardigheden waar het bedrijfsleven naar vraagt. Daarnaast blijkt dat ondernemers vaak langdurig blijven zitten met vacatures, terwijl de overheid een divers bestand heeft aan uitkeringsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een sterker, structureler en frequenter persoonlijk contact is een match sneller tot stand gebracht.

Logo GO-markt
De efficiënte en effectieve samenwerking is in het logo voor de GO-markt verbeeld in de vorm van drie spreekwolken. Deze overlappen elkaar en zijn opgebouwd uit de drie O’s: Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Samen vormen ze een spreekwolk in de vorm van een schild. Dit symboliseert de samenwerking tussen de drie partijen. Door het aangaan van het gesprek en de uitwisseling van kennis: samen sta je sterk. Het logo roept daarnaast verschillende beelden op: laagdrempelig, beweging, verbinden, uitnodigend, groei (loopbaan, toekomst). Ook de kleuren zijn niet zonder reden gekozen. De inrichting van het algemene informatieve deel van de GO-markt gebeurt aan de hand van de kleuren van de branche indeling zoals die voor het VMBO is ontwikkeld. Deze kleuren komen terug in het logo voor de GO-markt.

Meer (lokale) arbeidsplaatsingen
De wens voor de ontwikkeling van een GO-markt is mede ontstaan vanuit de Participatiewet. Het doel is het creëren en invullen van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen. Meer (lokale) arbeidsplaatsingen versterkt de zelfredzaamheid van de inwoners en voorkomt een uitkeringsafhankelijkheid. Daarnaast past een GO-markt uitstekend bij de ambitie van de gemeente om samenwerken en samen doen centraal te stellen, waarbij de gemeente initieert, organiseert en faciliteert. Wethouder Gerrit de Jong (Sociale Zaken) zegt hierover: “De duurzame verbinding tussen Ondernemer, Onderwijs en Overheid is één van de pijlers voor het behouden en ontwikkelen van de eilandelijke economie en de arbeidsmarkt. Door ervoor te zorgen dat werkgevers, scholen en werkzoekenden elkaar vinden en elkaar verder brengen, ontstaat een win-win situatie.”

Opening GO-markt
De GO-markt wordt ingericht in de bibliotheek in Middelharnis (Kerkepad 11) en opent naar verwachting medio mei de deuren. Een maand later wordt de GO-markt officieel geopend. Binnenkort wordt een deel van de bibliotheek geschikt gemaakt voor de komst van de GO-markt en heringericht. De bibliotheek blijft er immers zelf ook gevestigd. Voor bibliotheekbezoekers kan dit enige overlast geven.

Meerwaarde voor bibliotheek
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta ziet de komst van de GO-markt als een mooie ontwikkeling voor de invulling van hun bibliotheektaken. “Samenwerken met participanten van de GO-markt levert nieuwe doelgroepen en een nieuw activiteiten- en cursusaanbod op. Met de komst van de GO-markt zullen de openingstijden van Bibliotheekvestiging Middelharnis worden uitgebreid. Ook een positieve ontwikkeling!”, zegt Victor Thissen, directeur Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta.