Gemeente Goeree-Overflakkee op werkbezoek in Brussel

28 juni 2017

Na twee eerdere werkbezoeken van CDA Europarlementariër Lambert van Nistelrooij aan de gemeente Goeree-Overflakkee, was het nu tijd voor een bezoek in Brussel op woensdag 28 juni. Het werkbezoek stond in het teken van het verder verkennen van de ondersteuningsmogelijkheden vanuit de EU om Goeree-Overflakkee op sociaal en economisch gebied naar een hoger niveau te brengen.

Van Nistelrooij bezocht in september 2013 en december 2016 de gemeente Goeree-Overflakkee waarbij verschillende initiatieven op het gebied van zorg en welzijn, economie, duurzaamheid en innovatie onder zijn aandacht werden gebracht. Het doel hiervan was om te onderzoeken welke ondersteuning de EU kan bieden om Goeree-Overflakkee op economisch en sociaal vlak op een hoger peil te brengen.

Werkbezoek in Brussel
Naar aanleiding van de eerdere bezoeken van Van Nistelrooij aan Goeree-Overflakkee, vond op 28 juni samen met de provincie een bezoek in Brussel plaats. Behalve burgmeester Ada Grootenboer en wethouder Arend-Jan van der Vlugt, waren hierbij ook aanwezig: Hans Kleij van de provincie Zuid-Holland voor de getijdencentrale, Jan Peter Robijn voor Paulina.nu en Steef Visser en Marlies Mulder voor Smart Water.

Paulina.nu is het eilandelijk samenwerkingsverband van inwoners, ondernemers, gemeente en zorgverleners om uitmuntende zorgvoorzieningen en gezondheidsprogramma’s verder te ontwikkelen en dichtbij aan te bieden. Smart Water is een strategie voor de regionale economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee, waarbij ook het onderwijs nauw betrokken is. De getijdencentrale in de doorlaat in de Brouwersdam kan door de getijdenwerking groene energie opwekken voor alle huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Motie pulsvisserij
Tijdens het werkbezoek werden verschillende projecten op Goeree-Overflakkee inhoudelijk besproken en ging de Europarlementariër dieper in op de ondersteunende rol van de EU.

Ook overhandigde wethouder Van der Vlugt een motie over de pulsvisserij aan CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. De wethouder onderstreepte het belang van de innovatieve en milieuvriendelijke pulsvisserij voor de vissers van Goeree-Overflakkee.

“De visserij is een belangrijke economische pijler voor Goeree-Overflakkee. Niet alleen de pulsvisserij staat onder druk, maar de vissers krijgen ook te maken met de onzekere gevolgen van de aanlandplicht en de brexit.”

Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door het Europees Parlement, waaraan de delegatie bezoekers met praktische en concrete handvaten naar huis ging. Burgemeester Grootenboer kijkt terug op een geslaagd werkbezoek: ”Vandaag is weer gebleken hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te blijven. Vooral bij grote projecten op ons eiland is het ontzettend belangrijk om samen te werken en (inter)nationale contacten te onderhouden. Ons ambitieniveau ligt hoog en daarom hebben we de ondersteuning van de EU hard nodig om die allemaal te kunnen realiseren!”

Werkbezoek VVD Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen
Inmiddels is het volgende werkbezoek al gepland; in september 2017 zal VVD Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen een werkbezoek brengen aan Goeree-Overflakkee.