Ondertekening samenwerkingsintentie GO-markt en bibliotheek Middelharnis

16 juni 2017

De GO-markt (een unieke samenwerkingsvorm tussen ondernemers, onderwijs en overheid) krijgt steeds meer gestalte in de bibliotheek van Middelharnis. Intermediaire organisaties staan op het punt hun activiteiten daar vorm te geven en de eerste branchetafels met onderwijs en ondernemers hebben plaatsgevonden. Vrijdag 16 juni is deze samenwerking officieel bekrachtigd met het zetten van een handtekening door wethouder Gerrit de Jong en directeur bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Viktor Thissen.

Intentieverklaring
De komst van de GO-markt biedt kansen voor een verregaande samenwerking in de activiteiten die elkaar kunnen aanvullen of versterken. Met het tekenen van de samenwerkingsintentie is de wil en vorm van de samenwerking bekrachtigd. Door gezamenlijk op te trekken wordt de kans voor minder kansrijken op de arbeidsmarkt vergroot. Enerzijds doordat de doelgroep hulp geboden kan worden, anderzijds doordat alle partijen die kunnen bijdragen aan een mogelijke kans op werk op dezelfde locatie aanwezig zijn.

Samenwerkings- en ontmoetingsplek
De GO-markt/bibliotheek wordt de fysieke samenwerkings- en ontmoetingsplek van Goeree-Overflakkee op het gebied van werk, re-integratie en de Participatiewet. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen gemeente en bibliotheek de intentie om samen te werken aan het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe activiteiten en cursusaanbod. De bibliotheek kan dat bijvoorbeeld doen door leesmateriaal aan te bieden dat passend is bij geselecteerde branches/ doelgroepen en door bij te dragen aan (volwassen)educatie door ruimte te bieden aan (bij)scholing, cursussen en trainingen.

Aansluiting kennisaanbod en arbeidsmarkt
Wethouder De Jong (sociale zaken) benoemt als meerwaarde voor de samenwerking de aansluiting tussen kennis (leesaanbod) en de arbeidsmarkt.  “Deze samenwerkingsvorm met de bibliotheek is van grote toegevoegde waarde om inwoners uit onze gemeente die zonder werk zitten te begeleiden en stimuleren naar betaalde arbeid“. De bibliotheek ziet in de samenwerking een kans om haar activiteiten aan te kunnen bieden aan doelgroepen die zij voorheen moeilijker kon bereiken. Thissen: “Wij zien de komst van de GO-markt als een mooie ontwikkeling voor de invulling van onze bibliotheektaken. De verwachting is dat dit nieuwe doelgroepen en activiteiten oplevert”.

Officiële opening
Op maandag 29 mei is de GO-markt officieus van start gegaan. Op 30 mei was er een informele kennismakingsbijeenkomst van bibliotheekmedewerkers, gemeentemedewerkers en medewerkers van intermediaire organisaties. De officiële opening (voor genodigden) is op dinsdag 27 juni aanstaande.