SGP pleit voor meer glasvezel op het eiland

16 juni 2017

In de raadsvergadering van 15 juni jl. werd een voorstel om te komen tot betere internetvoorzieningen op het eiland mogelijk te maken aangenomen. In het voorstel geeft men aan dat men onder hoogwaardig breedband verstaat een minimale downloadsnelheid van 30 Mbit/sec. Het voorstel richt zich vooral op bewoners en ondernemers in het buitengebied.

Om tot een oplossing te komen voor bewoners en ondernemers in het buitengebied, is een actieve rol van de gemeente gewenst en is een afnemerssubsidie voor de eindgebruiker van €200,00 een goed middel, aldus het college. Met een bedrag van €80.000 euro is het mogelijk om voor ca 400 van de 1500 adressen in het buitengebied gedurende een beperkte periode subsidie in de aansluitkosten beschikbaar te stellen. Reden voor deze bijdrage is dat hoogwaardig breedband in het buitengebied alleen tot stand kan komen bij voldoende kritische massa. Toch had de SGP bij monde van woordvoerder Herweijer een aantal kanttekeningen. De SGP ziet dit namelijk als tussenstation en niet als eindstation. Glasvezel zou gewoon overal beschikbaar moeten komen. Hieronder zijn bijdrage:

Voorzitter,

  • Om maar met de deur in huis te vallen: onze fractie vindt het op zich prima dat op deze manier geprobeerd wordt om breedbandinternet beschikbaar te maken op plaatsen waar dat nu niet het geval is. Maar…
  • In de raadsbrief, in de titel van de verordening en in de doelstelling van de verordening wordt gesproken over breedbandverbindingen voor het buitengebied. In de criteria staat echter dat het moet gaan om een adres waar geen internetverbinding met een downloadsnelheid van 30 mbit/sec beschikbaar is. Iemand buiten het buitengebied kan dus ook een subsidie aanvragen?
  • Niet alleen in het buitengebied ontbreken verbindingen met een downloadsnelheid 30 mbit/s. We hebben vanavond al gehoord dat de snelheid van het internet op Goedereede-Havenhoofd belabberd is. Ik heb het even opgezocht: bij de Eben-Haëzerschool is de beschikbare downloadsnelheid 9 mbit/s! En (om een voorbeeld te noemen dat ik tijdens de presentatieavond ook al heb genoemd): op bedrijventerrein De Watertoren is op het grootste deel van de adressen slechts 12 mbit/s beschikbaar.
  • Daarnaast is een vast-draadloosverbinding niet vergelijkbaar met vaste verbindingen – in elk geval niet met glasvezel. Webhosting via vast-draadloos lijkt mij bijvoorbeeld niet echt een optie. Zet dus vooral ook in op het beschikbaar krijgen van betere vaste verbindingen. In het kader van bijvoorbeeld Smart Water zou zeker bezien moeten worden of bedrijven, scholen maar ook particulieren op glasvezel kunnen worden aangesloten.
  • Verder moet niet alleen gekeken worden naar de downloadsnelheid, maar zeker ook naar de uploadsnelheid. Die is bij ook bij snellere ADSL-verbindingen vaak heel erg beperkt. Zeker voor bedrijven is dat een grote beperking.
  • Ik zou nog meer kunnen noemen, maar de boodschap is hopelijk glashelder: prima om dit (zeker voor de dunbevolkte buitengebieden) te doen, maar blijf onverminderd (of misschien zelfs nog meer dan nu) actief om de internetverbindingen te verbeteren. We willen daarom het college vragen om deze verordening niet als dé oplossing te zien en vooral niet als eindstation van het traject ter verbetering van de beschikbaarheid van breedbandverbindingen op het eiland.
  • Voor de duidelijkheid: we begrijpen natuurlijk dat de gemeente zelf geen internetverbindingen aanlegt, maar de gemeente kan wel partijen bij elkaar brengen en proberen het proces ‘aan te jagen’.