[Video] Prachtig debat tussen jongeren in raadszaal

21 juni 2017

Als volleerd raadsleden stonden ze bij het koffiezetapparaat om koffie te tappen voordat ze het debat ingingen. Het waren de leerlingen van groep 8 van de Groen van Prinsterer school uit Middelharnis die deze ochtend op uitnodiging van de SGP-jongeren met elkaar debatteerden over een fictief raadsvoorstel. En met namen als van Dam jr. en de Rover jr. kon het niet anders of het werd een echt debat.

De SGP-jongeren organiseren elk jaar voor scholen een excursie in het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’ om jongeren kennis te laten maken met de gemeentepolitiek. Na een welkom van SGP-jongeren voorzitter Cornelis van Velzen, legde raadslid Peter Grinwis in het kort uit hoe de politiek werkt en wat de taken van de gemeenteraad zijn. Vervolgens kreeg het jongste raadslid van de SGP, Hendrik Herweijer, het woord om te vertellen hoe je in de politiek terecht komt.

Fracties
In het tweede deel waren het de jongeren zelf die, nadat ze fracties gevormd hadden met namen als: Boerenpartij, Liberale partij, Recreatiepartij, Natuurpartij en Burgerpartij vanuit die achtergrond het fictieve voorstel om 25 strandhuisjes te bouwen op het strand van Ouddorp mochten beoordelen. Een heuse lobby was inmiddels ingang gezet om ook voor het debat al andere partijen in de wandelgangen te overtuigen van nut- en noodzaak van deze ontwikkeling. Tijdens de ‘raadsvergadering’, waarbij de jongeren uitleg kregen over de agenda, de besluitenlijst, mondelinge vragen, actielijst en de verschillende fasen van een voorstel, sprak een burger bij het spreekrecht zijn verontrusting uit over het voorstel. Dit werd meegenomen door de fracties.

20170615schooldebat-collage

Debat
Eindelijk kon het debat beginnen. Zo was de Boerenpartij blij dat er niet gebouwd werd op landbouwgrond, maar waren beducht voor vandalisme op de landerijen. Daarnaast werd de concurrentiepositie met de boerencampings ter sprake gebracht. Ook de Natuurpartij stond niet te trappelen: Het was slecht voor het milieu, een stuk natuur gaat weg en hadden twijfels bij het duurzaam gebruik van de materialen. De recreatiepartij was enthousiast: Het was een compact plan en kon goedkoop worden uitgevoerd in verschillende varianten. De handreiking naar de Natuurpartij werd gedaan om vooral rekening te houden met de beplanting. Ook de Liberale partij zag geen bezwaren: De natuur zou er niet onder lijden, het strand is groot genoeg, schept werkgelegenheid, goed voor de winkels en voor het hele eiland en door zowel luxe als minderluxe huisjes zou het verschillende toeristen trekken. Wel vroeg de fractie om meer plek voor auto’s en had men vragen over de riolering en fietsenstalling. De burgerpartij zag het plan helemaal niet zitten: Het strand wordt kleiner, meer afval en verkeer.

Onder deskundige leiding van Kees van Dam, die deze morgen als voorzitter van de gemeenteraad fungeerde, werd het debat gevoerd. Hij vond dat de jongeren goed naar elkaar luisterden en reageerden om standpunten uit te wisselen. Daarbij waren de jongeren alert: ‘De wethouder vergeet te antwoorden op mijn vraag’, aldus één van de raadsleden in spé. In de inmiddels derde termijn van het debat verzuchte een lid van de Natuurpartij: ‘Het zit me wat dwars: Het kost een smak met geld!’, waarop hij wees op alle verkeersvoorzieningen die er getroffen zouden moeten worden.

Raadslid Rien van der Boom pareerde in zijn rol als wethouder de vragen van de jongeren en wees op verschillende ontwikkelingen die positief zouden zijn bij het uitvoeren van het voorstel. Ook nam hij misverstanden weg. Het mocht echter niet baten. Inclusief stemverklaringen van verschillende partijen werd het voorstel met 10 tegen en 8 voor niet aangenomen.