SGP peilt inwoners voor verkiezingen

5 juli 2017

Afgelopen maand maakte de SGP een start met het verkiezingsprogramma 2018-2022. Op diverse markten (o.a. in Dirksland en Ooltgensplaat) gingen SGP-vertegenwoordigers in gesprek met inwoners. De SGP wil ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen, die gepland staan in maart 2018, weten wat er goed gaat op Goeree-Overflakkee en wat er verbeterd kan worden.

De SGP heeft een enquête ontwikkeld met vragen zoals: ‘Waar bent u blij mee in het dorp? Wat kan er bij u in de straat, wijk of buurt verbeterd worden? Wat verdient in het algemeen in de gemeente meer aandacht?’. Campagneleider Peter Grinwis: ‘Activiteiten zoals deze scherpen ons op en helpen bij het bepalen van prioriteiten voor de toekomst. Het is heel belangrijk voor ons om te horen wat mensen in de praktijk bezighoudt. Duidelijk zal zijn dat de SGP zich hoe dan ook sterk maakt voor speerpunten die aansluiten bij christelijke waarden en normen waarvoor de partij opgericht is’.

Ook na de zomer zal de SGP op verschillende momenten in de kernen te vinden zijn om in gesprek te gaan met inwoners. Het is ook mogelijk om de enquête in te vullen via de website: www.sgpgo.nl/enquete