SGP-Statenlid van Dieren op werkbezoek bij legkippenbedrijf Eibaar

15 augustus 2017

Op zaterdag 12 augustus bracht SGP Statenlid Henk van Dieren een werkbezoek bij legkippenbedrijf Eibaar op Goeree-Overflakkee. Doel van het al eerder toegezegde werkbezoek was het zich laten informeren over de stand van zaken in deze sector. ‘Door alle verwarring ontbreekt de positieve beeldvorming voor die bedrijven die niets te verwijten valt, wier eieren gewoon gegeten kunnen worden’, aldus van Dieren.

Het vertrouwen in de markt moet zo snel mogelijk hersteld worden: ‘eet maar gerust eieren van “schone” bedrijven. Met eigen ogen gezien tijdens een werkbezoek aan legkippenbedrijf Eibaar in Den Bommel op Goeree-Overflakkee. Onze hardwerkende ondernemers, die met veel inzet en goede zorg voor hun dieren en de producten, toch voor een gezond eitje zorgen, hebben onze steun, juist nu, hard nodig’, aldus de SGP-er.

Berichtgeving
Boosdoeners moeten wel stevig aangepakt worden. De ei-codes van bedrijven welke een verboden middel hebben gebruikt, zijn inmiddels bekend. Dan kunnen de overige bedrijven hun eieren gewoon leveren en veilig genuttigd worden. ‘Door de ongenuanceerde berichtgeving waardoor marktverstoring optreedt, kunnen deze bedrijven, buiten hun schuld, ook nog in de problemen komen. De oproep van NVWA om voorlopig geen eieren te eten, slaat de plank mis’, aldus het Zuid-Hollandse Statenlid.

Vertrouwen
De inzet van de overheid en de controlerende instantie NVWA moeten dit juist voorkomen. ‘Overheid en politiek zijn nu wel veel bezig met hoe is het gekomen, maar laat men alle energie eerst steken in het herstel van vertrouwen en dat andere moet daarna komen’, meent van Dieren. Natuurlijk moet uitgezocht worden wat de oorzaken en gevolgen zijn en de controle op voedselveiligheid: had men het niet eerder kunnen weten; en toen men wat wist, heeft men tijdig de juiste maatregelen genomen?

Gezonde eieren
Om zich nader op de problematiek te informeren maakte van Dieren gebruik van een al langer lopende uitnodiging voor een werkbezoek. Tijdens de open excursie van het mooie en efficiënte legkippenbedrijf Eibaar in Den Bommel kon hij met eigen ogen aanschouwen wat de stand van zaken is. Van Dieren: ‘Mooi om te zien dat de kippen, zo zij dit willen en dat willen ze, ook buiten kunnen lopen. Conclusie, ik neem gewoon een doosje met gezonde, witte, eieren mee voor thuis’.