Hoorzitting over jeugdhulp op 2 november 2017

20 september 2017

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Een aantal taken is hierbij overgenomen van de provincies. Deze taken kwamen bovenop de taken die al bij de gemeenten lagen. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee wil graag meer zicht krijgen op de wijze waarop jeugdhulp op dit moment door de gemeente wordt geleverd en de wijze waarop dit in de toekomst mogelijk beter zou kunnen. Om een goed beeld te kunnen vormen, organiseert de gemeenteraad op donderdag 2 november 2017 een hoorzitting.

De gemeente Goeree-Overflakkee is, net als andere Nederlandse gemeenten, verantwoordelijk voor jeugdhulp. Voor 2015 had de gemeente taken in relatie tot het preventief lokaal jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en ondersteuning bij opvoedingsvragen. Sinds 2015 kwamen daar de taken van de provincie bij. Denk hierbij aan jeugdbescherming, jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking.

Er is afgelopen jaren hard gewerkt om de jeugdhulp binnen de gemeente vorm te geven. Daarbij is al veel bereikt, maar ongetwijfeld zijn er ook verbeteringen denkbaar. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de huidige situatie en mogelijke verbeterpunten in de toekomst, organiseert de gemeenteraad een hoorzitting.

Hoorzitting
Inwoners en belanghebbenden die ervaringen hebben met de door of namens de gemeente geleverde jeugdzorg, of mensen met ideeën over wat er in de toekomst beter kan, zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden als spreker tijdens de hoorzitting. De gemeenteraad is vooral geïnteresseerd in de hoofdlijnen. Het is niet de bedoeling om individuele gevallen te bespreken of klachten in te dienen. Uiteraard kunnen wel persoonlijke ervaringen worden gedeeld om de hoofdlijnen inzichtelijk te maken. Het is dan wel van belang de privacy van cliënten en medewerkers van zorgaanbieders te respecteren.

Per spreker is in principe maximaal vijf minuten spreektijd beschikbaar waarna de leden van de raad de mogelijkheid hebben om vragen te stellen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de voorzitter besluiten van deze spreektijd af te wijken.

De hoorzitting vindt plaats in de raadszaal van Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis. De avond begint om 19.30 uur. De eindtijd is afhankelijk van het aantal sprekers dat zich aanmeldt. Het streven is om de avond niet langer te laten duren dan 22.30 uur. De hoorzitting is openbaar en wordt ook live uitgezonden via goeree-overflakkee.notubiz.nl/live.

Aanmelden en vragen
Inwoners en belanghebbenden die gebruik willen maken van de mogelijkheid om hun ervaringen en verbeterpunten mee te geven aan de gemeenteraad, kunnen zich tot uiterlijk 30 oktober 2017 aanmelden. Aanmelden kan bij de griffie van de gemeenteraad via griffie@goeree-overflakkee.nl of via het telefoonnummer 14 0187. Ook met eventuele vragen kan men hier terecht.