Motie SGP voor nieuw strandje Grevelingen aangenomen

10 november 2017

In de raad van donderdag 9 november jl. werd de motie die de SGP-fractie indiende om werk te maken van een nieuw strandje bij de Grevelingen ondersteund door de gehele raad. In de motie riep de SGP op om alles in het werk te stellen om nog voor het hoogseizoen 2018 het strandje bij Twins gerealiseerd te hebben. Al eerder dit jaar werd op uitnodiging van de Ouddorpse Dorpsraad het gebied bezocht.

De aanleiding hiervoor ligt in het feit dat na de ontwikkeling van het Eco Hotel punt West een groot deel van het strand is verdwenen. Diverse malen is hierover gesproken door meerdere partijen. Tot op heden nog zonder zichtbaar resultaat. Daarbij komt ook nog dat door de realisering van de Ecolodges op de Kabbelaarsbank, ook daar strand wordt ingeleverd. Vanuit de lokale bevolking is er behoefte aan een veilig en toegankelijk strand.

Het college werd verzocht om:
–  Nog dit jaar met een voorstel te komen om het strand bij TWINS maximaal te verbreden.
–  Een dekkingsvoorstel hiervoor uit te werken.
–  De uitwerking dit jaar te presenteren aan de inwoners en gelegenheid geven tot inspraak.
–  Om alles in het werk te stellen nog voor het hoogseizoen 2018 het strand gerealiseerd te hebben.