SGP vraagt aandacht voor Langeweg Ooltgensplaat

10 november 2017

Fractielid A.T. van Gurp stelde in de gemeenteraadsvergadering van 9 november jl. vragen over de veiligheid van de Langeweg naar Ooltgensplaat. De Langeweg naar Ooltgensplaat is een lange en donkere weg met name in de winterperiode. In toenemende mate bereiken ons klachten over de veiligheid en kwaliteit van de Langeweg naar Ooltgensplaat. Hoewel Waterschap Hollandse Delta (WSHD) wegbeheerder is de fractie van mening dat ook het gemeentebestuur in het kader van de algehele verkeersveiligheid hierin een taak heeft.

Bij zijn vragen stelde hij een aantal problemen aan der orde:

  • de belijning met name langs de bermen die met slecht/regenachtig weer op plaatsen nauwelijks meer zichtbaar zijn. Juist met slecht weer is een goede belijning noodzakelijk!
  • het wegdek: Op sommige plaatsen is er behoorlijke spoorvorming waardoor erbij slecht weer water blijft staat, maar ook langs de bermen blijft op diverse plaatsen langdurig water staan. Ook daardoor vervuilen de witte strepen.
  • 
Naast deze zaken gaan er geruchten dat WSHD van de Langeweg een 60 kilometerweg wil maken met drempels bij de zijwegen zoals de weg vanaf Schaapsweg via Stad a/h Haringvliet naar Middelharnis. Het argument zou zijn dat deze weg in een bepaalde categorie valt en daarom die bepaalde uitvoering moet hebben. De Langeweg is een overzichtelijke weg en het overgrote deel van de bevolking van Ooltgensplaat zit op een dergelijke maatregel niet te wachten. Er leven wel een aantal andere ideeën om de Langeweg veiliger te maken. Eén daarvan is wens dat er een veilige plek komt waar lifters kunnen staan als er geen busverbinding is. Die was er, maar is verdwenen. Men staat nu op de rijweg.

In antwoord op de vragen stelde portefeuillehouder wethouder Feller, dat men inderdaad in gesprek is hierover met het Waterschap. Klachten over deze weg dienen dan ook primair gericht te zijn aan het Waterschap. Het is de voorkeur van de gemeente om de weg op 80 km te houden, hoewel het Waterschap naar 60 km wil. De uitrit voor de lifters is destijds verwijderd vanwege de veiligheid. Ook dit zal nog eens goed bekeken worden.