Giet geen vet of olie in het riool

26 december 2017

Ook dit jaar staat Nederland rond de jaarwisseling weer massaal in de keuken om oliebollen te bakken. Het vetafval van oliebollenbakkers en andere vetresten kunnen voor verstoppingen zorgen in het riool. Giet daarom geen vet of olie in het riool, maar lever het in bij een vetryclepunt. Daarmee besparen we met z’n allen op de maatschappelijk kosten.

Bijna 4 miljoen Nederlanders bakken op oudjaarsdag zelf hun oliebollen. Een groot deel van het oliebollenvet wordt weggegooid in de vetrecyclebak of de afvalbak. Toch blijft vet in het riool een probleem.

Extra kosten voor waterschappen
De helft van de huishoudelijke vetresten wordt door de gootsteen of het toilet gespoeld. Vetresten kunnen leiden tot verstoppingen in het riool en veel extra werk op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Door het vet kunnen verstoppingen ontstaan, zowel bij mensen thuis als in het riool van de gemeente. Ook leidt het tot problemen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen.

Niet in het riool
Naast vet leidt vooral het doorspoelen van vezeldoekjes tot verstopping in het riool en extra werk op de zuiveringsinstallaties. Daarom hebben alle overheden samen met Stichting RIONED en Vewin de campagne ‘Niet in het riool’ opgestart.

Vet, recycle het!
Veeg kleine vetresten met een doekje weg en gooi het in de afvalbak. Potjes met resten olie of vet? Lever ze apart in, of gooi ze in de afvalbak. Het ingeleverde vet wordt hergebruikt als biodiesel en levert bovendien geld op. Op vetrecyclehet.nl vindt u een overzicht van de 3.000 inzamelpunten.
Website Niet in het riool

Vetrecyclehet.nl