Inloopavond verkeersontwikkelingen Ouddorp

26 december 2017

Op woensdagavond 10 januari 2018 organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee een inloopavond over een aan te leggen parkeerterrein Goudsmiene en een aan te leggen rotonde op de kruising Bredeweg/Oosterweg in Ouddorp. De avond is bedoeld voor inwoners uit Ouddorp en andere belangstellenden.

Parkeerterrein Goudsmiene
Uit het Verkeerscirculatieplan Ouddorp 2015 bleek dat er een tekort aan parkeerplaatsen is in het centrum van Ouddorp. Om te voorzien in de behoefte heeft de gemeente gezocht naar geschikte locaties om extra parkeerplaatsen te realiseren. Uiteindelijk bleek de locatie Goudsmiene de meest geschikte locatie te zijn. Tijdens de inloopavond is het concept bestemmingsplan in te zien. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van het parkeerterrein mogelijk. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 139 parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Rotonde kruising Bredeweg/Oosterweg
Uit het Verkeerscirculatieplan Ouddorp 2015 is naar voren gekomen dat het kruispunt Bredeweg/Oosterweg als verkeersonveilig wordt ervaren. Bovendien neemt de verkeersintensiteit tot 2030 zodanig toe, dat de mogelijkheid om de Bredeweg over te steken problematisch is en er wachtrijen ontstaan. Dit hangt mede samen met het continue verkeersaanbod van de rotonde op de N57 en het samenvoegen van de rijstroken tussen de N57 en de Bredeweg. Door het realiseren van een rotonde vergroot de verkeersveiligheid en de doorstroming. Voor de fietsers wordt in het midden van de weg een opstelplaats gerealiseerd, waardoor fietsers in twee keer de weg over kunnen steken. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid voor fietsers vergroot. Tijdens de inloopavond is een ontwerptekening van de nieuw aan te leggen rotonde op de kruising van de Oosterweg en de Bredeweg in te zien.

Inloopavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op woensdag 10 januari 2018 een inloopavond voor belangstellenden om kennis te nemen van het concept bestemmingsplan voor de aanleg van het parkeerterrein en de ontwerptekening van de rotonde in te zien. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan de adviseurs van de gemeente. De inloopavond is van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp. Belangstellenden kunnen tussen 19.30 en 21.30 uur op elk gewenst moment binnenlopen.