Rijk en regio investeren in duurzame en verkeersveilige N59

11 december 2017

De provincies Zuid-Holland en Zeeland, de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat hebben 6 december in het Bestuurlijk Overleg MIRT afgesproken om samen te werken aan een betere verkeersveiligheid en duurzaamheid van Rijksweg N59. In 2018 stellen zij een pakket maatregelen op om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij worden nieuwe technieken en ontwikkelingen gebruikt. Ook nemen de betrokken partners maatregelen om de duurzaamheid te bevorderen. Het Rijk draagt € 5 miljoen bij aan de verkeersveiligheidsmaatregelen. De regionale overheden dragen ruim € 10 mln bij aan de aanpak van de N59. De maatregelen worden uitgevoerd in de periode 2018-2024.

In 2016 heeft de regio het plan Energy Highway N59 opgesteld om de duurzaamheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de weg te verbeteren. Het afgelopen jaar zijn innovatieve financieringsmogelijkheden onderzocht om de N59 duurzamer te maken en de kwaliteit van de weg als belangrijke verbinding te verbeteren.

Rijkswaterstaat voert als wegbeheerder de ambitie van het nieuwe kabinet uit om samen met de regio de verkeersveiligheid op N-wegen te verbeteren. De provincies en gemeenten willen de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de eilanden verbeteren, en smart mobility en duurzaamheid toepassen. In februari 2018 worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst.