Verkiezingsprogramma overhandigd

1 december 2017

Eind november 2017 werd het verkiezingsprogramma wat onder verantwoordelijkheid van de gemeentelijke afdeling tot stand is gekomen overhandigd aan lijsttrekker van Dam. Het programma heeft de titel: ‘Betrokken tot ín de kern’ meegekregen.

We wonen op een mooi eiland. Je hoeft echt geen chauvinist te zijn om dat te zeggen. Als je dagelijks het eiland op en af rijdt, kun je blijven genieten van de mooie uitzichten. Natuurlijk, je moet het wel willen zien. Als je alleen maar mopperend kijkt naar de stapvoets rijdende auto’s voor je, dan zie je niets van het mooie eiland. Maar als je goed om je heen kijkt, is er altijd wel wat moois te zien. Een adembenemende zonsopgang, een aalscholver met uitgespreide vleugels bovenop een lantaarnpaal, opkomende gewassen die een groene deken over de akkers lijken te leggen…

Dat mooie eiland willen we graag mooi houden. We willen graag de kenmerkende kust, rust, natuur en ruimte koesteren. Dat hebben we ook duidelijk opgeschreven in ons verkiezingsprogramma. Zodat u ook in de toekomst kunt blijven zeggen: ‘Wat wonen we toch op een mooi eiland!’ 
Alleen… u woont niet in mooie vergezichten. De meesten van u wonen in een huis. En dat huis staat doorgaans in een dorpskern. Die dorpskernen zijn minstens zo belangrijk als de mooie aanblik van het landschap!

 Daar willen we in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen de aandacht op vestigen. Daarom hebben we het verkiezingsprogramma de titel ‘Betrokken tot in de kern’ gegeven. We willen (bij wijze van spreken) niet met een helikopter boven het eiland hangen om te kijken hoe het gaat. Nee, we willen weten wat er in Den Bommel gebeurt. En in Goedereede‑Havenhoofd. En in Sommelsdijk. En in Ooltgensplaat. En… in uw omgeving!Samenleving

Als SGP’ers willen we betrokken zijn bij alle kernen van het eiland. We willen midden in de samenleving staan. We willen ons ervoor inspannen dat uw woonomgeving leefbaar is, dat uw kinderen dicht bij huis naar school kunnen en dat u in uw eigen omgeving goede en betaalbare zorg kunt krijgen. Daarbij is iedere kern anders. Elke kern heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen vraagstukken… Dat vraagt om maatwerk.

Kern
Als SGP’ers zijn we ook op een heel andere manier betrokken tot in de kern. Het begrip ‘kern’ wijst ook op de hoofdzaak, het wezenlijke. Dat kunnen we in één zin samenvatten met deze woorden van Jezus: ‘God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf’. Daarom zal de SGP blijven pleiten voor behoud van de zondagsrust, omdat de zondag een dag is die we gekregen hebben om God te dienen en te rusten van ons werk. Daarnaast heeft de SGP in het bijzonder oog voor kwetsbare burgers, zoals ouderen, jongeren met een hulpvraag en mensen met een beperking. Hierin weet de SGP zich afhankelijk van God.

Verkiezingsprogramma

Op 21 november heeft bestuurslid Arjan van Wijk het verkiezingsprogramma overhandigd aan fractie-voorzitter en lijsttrekker Kees van Dam. Daarmee is het startsein gegeven om de boer op te gaan met het verkiezingsprogramma. 

De komende tijd zullen we dan ook op allerlei manieren en bij allerlei gelegenheden de kern van het verkiezingsprogramma voor het voetlicht brengen. Na de verkiezingen hopen we de inhoud van het verkiezings-programma in de praktijk te kunnen gaan brengen. Maar daarbij hebben we u nodig

Mogen we tijdens de verkiezingscampagne, maar vooral ook op D.V. 21 maart 2018, rekenen op uw betrokkenheid bij de SGP?