Word Waterschapbestuurder voor de SGP

16 december 2017

De SGP Waterschap Hollandse Delta zoekt leden die interesse hebben in de politiek en mogelijk in de toekomst bestuurder willen worden bij het Waterschap. Deze mensen kunnen informatie aanvragen bij fractievoorzitter Wim de Jong. Ook in een flyer die deze week via de huis-aan-huisbladen wordt verspreid, nodigt de dijkgraaf u uit voor een inloopavond over dit onderwerp. Met deze actie loopt zij vooruit op de verkiezingen die plaats vinden op D.V. woensdag 20 maart 2019.

Dijkgraaf Ingrid de Bondt van waterschap Hollandse Delta zal op D.V. dinsdag 16 januari en donderdag 25 januari 2018 van 19.30 – 20.30 uur in het waterschapskantoor te Ridderkerk vertellen over het werk van een bestuurder in het Waterschap. Als SGP-er kunt u daar natuurlijk bij zijn! Mocht u interesse hebben dan verzoekt de fractie zich te melden bij fractievoorzitter Wim de Jong via het mailadres: sgpwshd@gmail.com.

Werk van een waterschapsbestuurder
“Hoe houden we de dijken sterk, ondanks dat de zeespiegel stijgt? Hoe kunnen we samenwerken met inwoners, agrariërs, gemeenten en andere organisaties om klimaatveranderingen op te vangen? Als bestuurder bij waterschap Hollandse Delta neem je beslissingen om ervoor te zorgen dat de inwoners veilig kunnen wonen in de laaggelegen polder op de Zuid-Hollandse eilanden, ” legt Ingrid de Bondt uit. “Bovendien werkt het waterschap aan onderwerpen als duurzaamheid, innovatie, circulaire economie en de Omgevingswet. Voor nu en voor de toekomstige generaties.”