SGP onderstreept belang van Paulina.nu met werkbezoek

12 januari 2018

De zorg staat in Nederland en op Goeree-Overflakkee voor grote uitdagingen. Een sector waarin de meeste mensen van ons eiland werkzaam zijn. Een mooi moment voor de SGP op Goeree-Overflakkee om hun betrokkenheid te laten zien bij het prille initiatief: Paulina.nu. Programmamanager Marita Dogterom praatte de SGP-ers bij over de diverse initiatieven die op de rol staan. ‘We gaan voor een goed, gezond en vitaal eiland’.

Paulina.nu is een eilandbreed samenwerkingsverband waarin bewoners, ondernemers, gemeente en zorgverleners van Goeree-Overflakkee gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om uitmuntende zorgvoorzieningen en gezondheidsprogramma’s verder te ontwikkelen en dichtbij aan te bieden. Aanleiding voor het initiatief was de ontwikkeling van een ‘BeterDichtbij’ polis van een zorgverzekeraar om de zorg dichtbij goed te regelen. De aanbieder speelt in op de behoefte bij consumenten die graag hun ziekenhuis dichtbij huis willen hebben. Die innovatie ging een aantal ondernemers op het eiland niet ver genoeg en wilden een stap verder.

Experimenteerregio
Tijdens het werkbezoek in het oude Raadhuis van Middelharnis, waar sinds kort diverse innovatie organisaties van de gemeente zijn ondergebracht, wijst mevrouw Dogterom op het toenemend tekort van personeel in de zorg. ‘De vergrijzing neemt toe en de administratieve lastendruk is schrikbarend’. Voor zorginstellingen, gemeente, zorgverzekeraar CZ en ondernemers waren dit voldoende signalen om begin 2017 de stichting Paulina.nu op te richten. Inmiddels zijn er al contacten geweest met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en is, naast Amsterdam Noord, Goeree-Overflakkee aangewezen als experimenteer regio.

Meer handen
Het doel is betere zorg tegen lagere kosten. Daarbij dient de NZa wel mee te werken om de administratieve lastendruk te verminderen, zodat er meer handen vrijkomen om de daadwerkelijke zorg te kunnen verlenen. Kortom: ‘minder systeem, meer patiënt’.

Preventie
Eén van de ideeën is om inwoners een stem te geven via een coöperatie, zodat op die manier invloed uitgeoefend kan worden op zorgconcepten. Op Goeree-Overflakkee wordt ca. 250 miljoen aan zorgkosten uitgegeven. Diverse projecten zullen worden opgestart om die zorgkosten te gaan beheersen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan preventie. ‘Kwetsbare ouderen wordt in 2018 speerpunt. Momenteel ligt de focus bij valpreventie voor de ouderengroep 75+’, aldus de programmamanager. Leed en kosten kunnen soms voorkomen worden door slimme toepassingen. Ook jongeren worden uitgedaagd om met creatieve ideeën te komen. In maart zullen de jongeren, die aanwezig waren op het in december gehouden congres, hun ideeën presenteren.

Waardering
De aanwezige SGP-ers spraken hun waardering uit over de aanpak en gaven tips mee aan de organisatie. Paulina.nu is geslaagd als partijen elkaar vinden, samenwerken en de zorg op een efficiënte en effectieve manier weten te regelen. Daarin kan Goeree-Overflakkee uniek zijn. Bij het werkbezoek waren naast de zittende raadsleden aanwezig de kandidaten: Simon van der Tang uit Ooltgensplaat en Ad Anker uit Dirksland.