N215 Goeree-Overflakkee flink op de schop

19 februari 2018

Extra rotondes, 3 nieuwe fietstunnels en zo’n 2 kilometer nieuwe provinciale weg. Dat zijn enkele belangrijke maatregelen die de provincie neemt om de verkeersveiligheid en doorstroming op de N215 op Goeree-Overflakkee te verbeteren. Op woensdag 14 februari gaven gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Feller daarvoor symbolisch het startsein. De schop gaat de grond in.

De N215 op Goeree-Overflakkee is aan verbetering en groot onderhoud toe. De toenemende verkeersdrukte zorgt, vooral in de spits, voor verslechtering van de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpen. Met het maatregelenpakket maakt de provincie de N215 samen met de gemeente en waterschap Hollandse Delta klaar voor de toekomst. De werkzaamheden starten met de omlegging van de provinciale weg bij Dirksland-Melissant.

De vernieuwing van de N215 op Goeree-Overflakkee bestaat uit de volgende onderdelen:

  • extra rotondes;
  • aanpassing van een bestaande rotonde in een turbo-rotonde;
  • aanleg en verbreding van parallelwegen;
  • 3 nieuwe fietstunnels;
  • een ongelijkvloerse kruising;
  • ongeveer 2 kilometer nieuwe provinciale weg.

Omleiding Melissant-Dirksland
Onder de noemer ‘Omleiding Melissant-Dirksland’ wordt de huidige N215 omgevormd tot parallelweg en wordt ten noorden van de huidige weg 2 kilometer nieuwe provinciale weg aangelegd. Hierdoor rijdt autoverkeer in de toekomst met een boog om Melissant heen. Naast verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid heeft deze verandering een positief effect op de leefbaarheid in het dorp.

Miljoenen voor infra maatregelen
Met de verbeteringen aan de 20 kilometer lange N215 is een bedrag gemoeid van ruim €40 miljoen. De provincie financiert het grootste deel daarvan, maar ook de gemeente en het waterschap dragen bij.