Natuur en landbouw kunnen rekenen op belangstelling vanuit de SGP

17 februari 2018

Op vrijdag 16 februari lieten de SGP-ers van Goeree-Overflakkee en leden van de SGP-Waterschapsfractie Hollandse Delta zich tijdens een werkbezoek bijpraten over ontwikkelingen van Natuur en Landbouw. Na een bezoek aan de Kleistee in Ouddorp, werd de delegatie ontvangen bij Bloemenkwekerij Klepper waar ingegaan werd op het thema precisielandbouw.

Krijn Tanis en Cees Appel van de bijna 40-jarige NLGO leidde de delegatie over de Kleistee en verhaalden hoe de vrijwilligers verenigd in een werkgroep ‘Vliegende Brigade’ over het hele eiland onderhoud aan de natuur verrichtten. Met zo’n 15 vrijwilligers zijn ze regelmatig op pad met gereedschap dat geregeld is via de provincie. ‘Daar zijn we ontzettend blij mee, dat is mijn trots’, aldus de 79-jarige Cees Appel die als coördinator veel werk achter de schermen verricht. Vrijwilligers komen voornamelijk van de Kop van het eiland, maar ook van buiten het eiland. Werkzaamheden worden verricht voor o.a. gemeente, waterschap en natuurmonumenten. Aan de aanwezige waterschappers had Tanis de boodschap om het maaibeheer aan te passen. ‘Juist het verschralen zorgt voor meer biodiversiteit’, aldus Krijn Tanis, die tijdens zijn verhaal de SGP-ers attent maakt op het geluid van de Groene Specht en even later wijst naar een Buizerd. Natuurlijk kwam uitgebreid het ontstaan van de schurvelingen, zandwallen, hameeten en elzenmeeten aan de orde. Een uniek gebied in Europa dat bescherming behoeft. Een conclusie die de SGP-ers van harte onderstreepten.

Precisielandbouw
Pieter Tanis en Randy Wilbrink van groeispecialist Van Iperen (voorheen Mol Agrocom) zijn bij de familie Klepper ingegaan op precisielandbouw. Een prachtige ontwikkeling, waarbij precies in kaart wordt gebracht hoe de grondsoorten per perceel zich verhouden tot de aanwezige mineralen en andere stoffen. Met drones, satellietbeelden en bodemscans wordt inzicht verkregen in de situatie. ‘Het beeld is dat we naar een geïntegreerd systeem gaan waarin alle data bijeenkomt om daarmee de beste beslissingen te nemen. Precies de juiste hoeveelheid om het juiste effect te krijgen, zodat nergens méér voedingsstoffen of bestrijdingsmiddelen gegeven worden dan nodig is. De moderne apparatuur die nu geleverd wordt is daar inmiddels voor geschikt’, aldus Wilbrink. ‘Hiermee kun je ook makkelijker de eisen van de landelijke regelgeving toepassen’, zo was de mening van de projectleider precisielandbouw. Het bedrijf staat aan de vooravond van een prachtige introductie van een digitaal adviessysteem. ‘Het doel is om meer te sturen op de voeding van het gewas dan op de ziekten en plagen en dat voor een optimale teelt met zo min mogelijk belasting voor natuur en milieu’. Prachtig dat een bedrijf op ons eiland daar inhoud aan weet te geven, zo was de mening van de aanwezigen.

Kwekerij Klepper
Tenslotte leidde vader en zoon Klepper de delegatie rond over het bedrijf van circa 25 hectare. Naast zomerbloemen is men in de winter vooral bezig met bollen, dat inmiddels zo’n 50% van de omzet uitmaakt en die hun weg vinden naar vaste klanten en de veiling. De bollen worden nu nog ingekocht, maar binnenkort ook voor een deel geteeld op Ouddorpse grond en mogelijk wordt ingeruild met de sjalottenteelt. Een strategie om er zeker van te zijn dat men de juiste hoeveelheid bollen in de toekomst kan blijven verwerken. Overigens vinden de bollen hun weg in landen als Engeland, Duitsland, Oostenrijk en sinds kort ook Zwitserland. Als erkend leerbedrijf werd onlangs een presentatie gegeven op de Banenmarkt van de Prins Mauritsschool in Middelharnis om ook juist jongeren te interesseren voor deze bedrijfstak.