SGP op bezoek bij buurtpreventie

9 februari 2018

Op donderdagavond 8 februari brachten de kandidaten van de SGP een werkbezoek aan Ouddorp voor het thema ‘veiligheid en buurtpreventie.’ Door wijkagent Johan van Oeveren en buurtpreventiecoördinator Hans Kastelein werden de SGP-ers bijgepraat over de situatie op Goeree-Overflakkee.

Jongeren
‘Vooropgesteld, het merendeel doet het gewoon goed!’, aldus van Oeveren, die vervolgens wel zijn zorgen deelde m.b.t. het alcohol- en drugsgebruik onder voornamelijk jongeren tussen de 12 en 18 jaar. ‘Een groep die je veel op straat ziet en waarvan ouders dikwijls niet weten wat ze doen. Laat jongeren zich fatsoenlijk gedragen, daar hebben ouders ook een verantwoordelijkheid in’, zo was zijn oproep. Ook waarschuwde hij voor de diverse keten waar alcohol wordt genuttigd. Ouders zijn hier veelal van op de hoogte. ‘Stel dat iemand overlijdt door overmatig alcoholgebruik, dan kan de verantwoordelijke veroordeeld worden voor dood door schuld’. Ook is er behoefte aan opvang voor jongeren die geen vaste woon- en verblijfplaats hebben’, zo bleek uit het gesprek met de wijkagent.

Buurtpreventie
Inmiddels zijn er bijna in elke kern één of meerdere buurtpreventieteams actief. Zij leveren een positieve bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van de samenleving. Zowel Pieter Breederveld als Adriaan Kasteleijn, kandidaten op de SGP-lijst, weten uit ervaring wat het inhoud om actief te zijn bij de buurtpreventie. ‘Het team Diependorst in Ouddorp is al ruim 10 jaar actief. In 2012 waren er diverse inbraken, binnen twee weken hadden we 40 man, die nu bijna elke avond actief zijn in de wijk. Het gaat puur om signaleren.’, aldus coördinator Hans Kastelein.

Contacten
Regelmatig doet het team speciale acties in de buurt en waarschuwt buurtgenoten voor openstaande ramen, niet afgesloten auto’s en schuurtjes die open zijn. Een aanpak die zijn vruchten duidelijk heeft afgeworpen. Goeree-Overflakkee is inmiddels één van de veiligste gemeenten in Zuid-Holland, aldus een publicatie deze week. Ook de WhatsApp-groepen zijn een groot succes en heeft zich al bewezen aldus Hans Kastelein, die vol lof is over de aanpak van de gemeente. ‘Er zijn goede contacten’. ‘Wie weet kan er in de toekomst ook voor professionele kleding worden gezorgd’, aldus wijkagent van Oeveren, die eveneens tevreden is over de goede samenwerking. ‘Aandacht voor jongeren en ouderen is in de toekomst van groot belang. Laten we elkaar niet vergeten’. Met deze oproep van de wijkagent startte een ronde door het dorp om te ervaren waar de buurtpreventieleden zoal op letten. Met het werkbezoek werd nogmaals het belang van de buurtpreventie bevestigd en zal de SGP deze vorm van burgerparticipatie een warm hart toedragen.