SGP: Uniek visserijcluster moet blijven in Stellendam

24 februari 2018

SGP Goeree-Overflakkee liet zich afgelopen vrijdag 23 februari informeren over de situatie in de visserijsector. Brexit, Slijkgat, aanlandplicht en pulskor, maar ook innovatie kwam deze morgen uitgebreid aan de orde. Het bezoek werd afgesloten bij engineeringsbedrijf Wetec. Naast raadsleden en kandidaten waren aanwezig Statenlid Henk van Dieren en Hans Maljaars, beleidsmedewerker SGP Tweede Kamer-fractie. Tijdens het werkbezoek sloot ook Ruud Muijt aan vanuit de Thoolse SGP. De SGP vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om het visserijcluster in Stellendam te versterken en te behouden. De slagader, het Slijkgat, moet daarom op voldoende diepte blijven!

Directeur van de United Fish Autions (U.F.A.) Johan van Nieuwenhuijzen wees de SGP-ers op de unieke positie die Stellendam inneemt in Europa en Nederland. Nergens is het visserijcluster zo opgebouwd als in Stellendam, met een visafslag, innovatiecentrum, scheepswerven en technologie- en toeleveringsbedrijven. De afgelopen jaren groeide de afslag naar een omzet van 65 miljoen en een marktaandeel van 20%. Naast kansen zijn er ook bedreigingen waarvan hij er een 4-tal opnoemde: Brexit, aanlandplicht, verbod op Pulskor en Slijkgat.

Bedreigingen
Momenteel zijn er 250 visserijschepen in Nederland, waarvan 84 ontheffing hebben voor het vissen met de innovatieve Pulskor. De ontheffingen zijn overigens gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en wordt gemonitord met o.a. een volgsysteem. Heel anders dan in Frankrijk, het land wat Nederland dwars zit. Daar zijn 6000 schepen actief zonder al te veel controle.
Momenteel wordt in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds een net ontwikkeld waar zalm en steur kan ontsnappen. ‘Een unieke samenwerking die we op een hoger plan willen brengen’, aldus van Nieuwenhuijzen. Ook is er onderzoek om kleine visjes te laten ontsnappen.

De Brexit kan wel eens zorgen voor het toenemen van de concentratie op de Noordzee en dat is niet goed voor de visstand. ‘De Engelsen hebben overigens 15 jaar geleden veel quotum verkocht aan Nederlandse vissers, omdat zij er geen snee brood in konden verdienen’, zegt Piet Sperling later bij het bezoek op de OD6, die zich grote zorgen maakt over de toekomst van de visserijsector. Ook de bijvangst en aanlandplicht komt aan de orde bij de kotter. Uit onderzoek blijkt dat de pulsvisserij voor 40% minder bijvangst heeft gezorgd. ‘Het voelt alsof je je zonnepanelen weer van dak moet halen en op kolen moet gaan stoken’, aldus Sperling. ‘Jarenlang hebben we er alles aangedaan om de kleinere visjes te sparen en nu moet alles weer aan land worden gebracht. Al het eiwitrijk voedsel wordt daardoor uit de Noordzee gehaald’. SGP-Statenlid van Dieren wijst erop dat hij de Gedeputeerde van Zuid-Holland heeft gevraagd zich ook meer in positieve zin te bemoeien met de visserij. Inmiddels is dit opgepakt en zit ook provincie Zuid-Holland weer aan tafel.

Innovatiekracht
Ook Johan Baaij van het Innovatiecentrum snapt niets van het gedrag van de Europese parlementsleden. ‘De Puls is duurzaam en stoot veel minder CO2 uit, nog voor het klimaatakkoord van Parijs. Al vanaf 1985 zijn er behoorlijke slagen gemaakt m.b.t. de bijvangst door technieken. Men meet echter pas vanaf 2009. Daarvoor is al enorm veel gerealiseerd’. Op bevlogen wijze weet hij de SGP-ers te vertellen over de innovatiekracht. Fransen, Belegen en Duitsers komen steeds meer techniek halen uit Stellendam. ‘Het is een uniek stukje Holland in Stellendam’, zou houdt hij de delegatie voor.

Slijkgat
Natuurlijk wordt niet onbesproken gelaten de verdroging van het Slijkgat, waarbij van Nieuwenhuijzen de gemeente complimenteert voor de inzet voor behoud op 5,5 meter. Er wordt hard gewerkt om de afspraken met het Havenbedrijf te continueren. Het Havenbedrijf voert, ondanks het feit dat dit bij de rechter ligt, de afspraken netjes uit. Wel wijst de directeur erop dat we maar moeten afwachten wat de effecten worden als het kierbesluit in werking treedt. Vissers vinden dat de Tweede Maasvlakte duidelijk invloed heeft op de diepte van het Slijkgat.

Wetec
Het werkbezoek wordt afgesloten bij Engineeringsbedrijf Wetec, eveneens in Stellendam, dat zijn omzet voor een groot deel te danken heeft aan innovatie in de visserij. ‘Op vrijdag hebben we alles en iedereen nodig. Zo zijn monteurs vandaag voor vissers op pad in o.a. Texel, Den Helder, België en Frankrijk’, aldus Kees Koese, mede-eigenaar van het bedrijf. ‘Het bedrijf wat als Electro Westhoeve begon in 1930 heeft inmiddels 28 medewerkers en werkt samen met het GO-College voor opleiding van vakmensen’, zegt Marcel Santifort bij de start van de presentatie, waarbij hij aangeeft als bedrijf te investeren in zijn medewerkers. Voor meer dan 70 schepen doen ze het onderhoud van het pulssysteem, waarvoor men zelf veel materialen en software heeft ontwikkeld. Ook wordt meegedaan in de ontwikkelingen van nieuwe schepen waarin brandstofbesparingen van meer dan 60% kunnen worden gerealiseerd. Naast visserij is men ook actief in automatisering van machines, luxewoningen en bedrijfsgebouwen. Producten van Wetec vinden hun weg in o.a. Duitsland, Oostenrijk en Ierland.