Coalitiebesprekingen tussen SGP, VKGO, CDA en VVD

29 maart 2018

Tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad op Goeree-Overflakkee meldde SGP-fractievoorzitter Kees van Dam dat er vorderingen zijn om te komen tot een nieuwe coalitie. Besprekingen zullen plaatsvinden tussen SGP, VKGO, CDA en VVD.

Kees van Dam: “De SGP heeft als grootste partij in de nieuwe gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, het initiatief genomen tot verkennende gesprekken met de partijen die in de nieuwe raad zullen komen. Doel van deze gesprekken is uiteindelijk tot een coalitie en een raadsprogramma, dan wel coalitieprogramma te komen. En de eerste verkennende gesprekken die vonden plaats op vrijdag 23 maart 2018. Op woensdagavond 28 maart 2018 waren, op uitnodiging van de SGP, vertegenwoordigers bijeen van de SGP, VKGO. CDA en VVD. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat allen van mening zijn dat een coalitie van SGP, VKGO, CDA en VVD, het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag en aan de uitkomst van de gesprekken die de SGP heeft gevoerd met alle partijen voor de nieuwe gemeenteraad. Genoemde partijen hebben het vertrouwen uitgesproken in een coalitie van SGP, VKGO, CDA en VVD.

De intentie werd door alle aanwezigen uitgesproken om op constructieve wijze de verkennende gesprekken voor te zetten om te bezien of daadwerkelijk tot een coalitie kan worden gekomen. Gestart wordt met de gelegenheid geven aan alle fracties in deze raad, om input te leveren voor een op te stellen raadsprogramma, dan wel coalitieakkoord. Volgende week zal op basis van de ontvangen input, een concept- raadsprogramma, dan wel coalitieakkoord worden opgesteld, dat in de periode daarna, met elkaar (en dan bedoel ik met elkaar, zoals nu in de raadsvergadering van donderdag 29 maart 2018) besproken zal worden.”

foto: Verkennende gesprekken tussen partijen (foto: W. Heintjes)