Gemeente stimuleert bouw vrije sector huurwoningen

21 maart 2018

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een kavel grond in eigendom aan de Prinsesselaan 49 in Sommelsdijk.  Deze grond wil de gemeente verkopen aan projectontwikkelaar Estate Invest voor de realisatie van vijftien vrije sector huurwoningen. Een woningbouwproject dat aansluit bij de woningbehoefte op Goeree-Overflakkee. Op dinsdag 20 maart ondertekenden de gemeente en projectontwikkelaar Estate Invest het afsprakenkader.  Met de ondertekening van het afsprakenkader hebben beide partijen overeenstemming bereikt over de inhoud, uitgangspunten en voorwaarden voor het plan Prinsessenlaan. Binnenkort worden de afspraken verwerkt in een koopovereenkomst. 

 De gemeente Goeree-Overflakkee heeft verschillende kavels grond in eigendom. Eén van de kavels ligt aan de Prinsesselaan 49 in Sommelsdijk. Op deze kavel stond voorheen een schoolgebouw. Dit gebouw is na leegstand gesloopt en het is de wens van de gemeente om op korte termijn dit kavel weer bebouwd te zien. Sinds 2014 is de gemeente in gesprek met projectontwikkelaars om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor het realiseren van woningbouw op de betreffende kavel. Nu ligt er een plan van Estate Invest voor het realiseren van vijftien vrije sector huurwoningen. Een plan dat inspeelt op de trend in de samenleving en aansluit bij de woningbehoefte op Goeree-Overflakkee.

Wethouder Daan Markwat benadrukt het belang van nieuwbouw in de vrije sector huur. “Op dit moment zijn er te weinig woningen beschikbaar in het middenhuur-segment, terwijl daar wel behoefte aan is. Door de bouw van deze woningen, bieden we kansen voor inwoners die enerzijds niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen en anderzijds niet in de gelegenheid zijn om een woning te kopen”.

Dingeman van Es van Estate Invest geeft aan dat zij de vraag vanuit de markt al geruime tijd signaleren: “Wij zijn verheugd om in te kunnen spelen op deze vraag met de realisatie van het plan Prinsessehof, hetgeen de naam is van deze schitterende nieuwe ontwikkeling van Estate Invest”.

Hoewel de bouw van woningen een taak is van de particuliere markt, hecht de gemeente waarde aan het hebben van een gevarieerd woningaanbod op het eiland. Een gevarieerd woningaanbod zorgt voor een goede doorstroming op de woningmarkt.

Het is de wens van de gemeente om daar vanuit het verkopen van gronden medewerking aan te verlenen”, vult wethouder Peter Feller aan.

Planning
De komende periode maakt de gemeente de grond bouwrijp en bereidt zij het bestemmingsplan voor. De verwachting is dat de bouw van de huurwoningen uiterlijk eind 2018 start. Bent u geïnteresseerd in een huurwoning van Estate Invest, dan kunt u zich bij hen aanmelden via e-mail: info@estateinvest.nl of telefoon: (0187) 48 04 00.