SGP wil eiland seniorproof maken

17 maart 2018

In een reeks van werkbezoeken bracht de SGP afgelopen donderdag een bezoek aan de woningbouwcorporatie Woongoed GO om hun ideeën voor de toekomst te vernemen. Gesproken werd over duurzaamheidstoepassingen en het seniorproof maken van het eiland.

Directeur Simon van Nieuwaal geeft aan dat er, in de afgelopen periode (2013-2018) van de nieuwe gemeente, geweldig veel en goed werk is verzet, zowel op financieel gebied, ruimtelijke ordening en Wmo. Daarnaast zijn er goede contacten met de gemeente. In het gesprek met de SGP-kandidaten wordt gesproken over de duurzaamheidstoepassingen voor de toekomst. Daarnaast ziet van Nieuwaal veel in het experiment m.b.t. waterstof in Stad aan het Haringvliet.
De SGP constateert met de woningbouwcorporatie dat een evenwichtige mix van sociale huurwoningen, koopwoningen en woningen voor starters wenselijk is. Het komt de wijk ten goede. In de volgende periode zal de SGP hier extra aandacht voor vragen.

Seniorproof
Daarnaast zijn de woningbouwverenigingen op het eiland druk bezig met een poging tot een fusie. ‘Dat kan goed zijn voor de sociale volkshuisvesting’, aldus van Nieuwaal. ’Hoewel we er al meerdere malen voor hebben gepleit, blijft op dit moment een Wmo-convenant om slagen te maken op sociaal gebied uit’. De directeur ziet niets liever dan dat er concrete afspraken worden gemaakt over aanpassingen van woningen nu mensen langer thuis blijven wonen. Hij wil graag met de gemeente spreken over domotica en andere toepassingen. Punten waar de SGP zich de komende tijd ook hard voor zal maken. Goeree-Overflakkee moet wat dat betreft snel seniorproof worden is de mening van de huidige SGP-raadsleden die aanwezig waren bij het werkbezoek.