Herinrichting Markt en Noordzijde haven Goedereede

27 april 2018

De Markt en de Noordzijde haven in Goedereede zijn toe aan een opknapbeurt. De gemeente Goeree-Overflakkee wil dit moment aanpakken om de ideeën en wensen van omwonenden, ondernemers en andere betrokken partijen mee te nemen in de herinrichting. Dit met als doel een mooie en aansprekende inrichting te realiseren, waarvoor draagvlak is bij alle partijen.

De bestrating is toe aan vervanging, de groeiomstandigheden van de bomen zijn onvoldoende en er zijn verschillende wensen vanuit bewoners en ondernemers. Daarnaast zijn er cultuurhistorische aspecten, moet een en ander voldoen aan wettelijke regels en is er een beperkt budget. Met deze informatie en kaders in het achterhoofd, wil de gemeente Goeree-Overflakkee graag in gesprek met omwonenden, ondernemers en andere betrokken partijen om te komen tot een gezamenlijk gedragen ontwerp en herinrichtingsplan voor de Markt en Noordzijde haven in Goedereede.

Bijeenkomsten
De komende maanden vinden drie bijeenkomsten plaats, waarin belangstellenden kunnen meedenken en meepraten over de herinrichtingsplannen. Op dinsdagavond 8 mei 2018 is de eerste bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in verenigingsgebouw Oostdam in Goedereede. Deze avond is vooral bedoeld om ideeën en wensen op te halen en te horen wat de aanwezigen belangrijk vinden. Mensen die een idee hebben en deze tijdens de avond kort willen toelichten, kunnen zich hiervoor tot maandag 7 mei 2018 aanmelden via j.vandijke@goeree-overflakkee.nl.

Op donderdag 5 juli 2018 vindt de tweede bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt het ontwerp herinrichtingsplan gepresenteerd en kunnen aanwezigen hierop reageren. De laatste avond vindt plaats na de zomer. Op dat moment is ook het definitieve herinrichtingsplan klaar om te tonen.

Online platform
Om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te praten over of ideeën kenbaar te maken voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde haven in Goedereede, is een online platform ‘Buurbook’ ingericht. Op dit platform kunnen belangstellenden meepraten over het proces, ideeën delen en reageren op elkaars inbreng. Ook is hier de voortgang van het proces te volgen. Het online platform is te vinden op www.goedereede.buurbook.nl. Ideeën zijn van harte welkom en kunnen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst al worden geplaatst op het platform.