‘Maidenspeech’ van der Tang over voetbalaccommodaties

28 april 2018

Afgelopen donderdag (26 april 2018) is in de raadsvergadering het voorstel voor een krediet voor noodvoorzieningen voetbalaccommodaties besproken. De SGP heeft in haar bijdrage aangegeven de noodzaak te zien van de uit te voeren werkzaamheden, die zich voornamelijk richten op de verbetering/onderhoud van verschillende sportvelden. Op dit moment wordt nagedacht over nieuw beleid. Woordvoerder Simon van der Tang stelde in zijn ‘maidenspeech’ wel een een aantal vragen bij het voorstel.

Zo werd de wethouder gevraagd naar de onderbouwing van de bedragen, de verwerking daarvan in de begroting, wanneer er een meerjarenonderhoudsbudget komt en of de raad in 2019 nog zo’n aanvraag konden verwachten. Verder lag er ook de vraag hoe vitaal deze verenigingen zijn, gezien de levensduur van de investeringen. Aan het eind van de tweede termijn werd duidelijk dat er nog niet voldoende informatie was om een besluit te nemen over de accommodaties van de Oost Flakkeese Boys (OFB). Daarom is er een amendement aangenomen zodat de voetbalvelden vervangen en volgend seizoen gebruikt kunnen worden. De opstallen van OFB komen waarschijnlijk de volgende vergadering opnieuw ter sprake.
_