SGP wil uitleg over openingstijden dienstapotheek

4 april 2018

In een bericht van het Algemeen Dagblad van 30 maart j.l. staat dat zorgverzekeraar CZ de dienstapotheek in de ‘onrendabele uren’ wil sluiten. Volgens het artikel zouden ook inwoners van Goeree-Overflakkee moeten vrezen voor langere reistijd als ze ziek worden. Op 3 april stelde de SGP-fractie hierover schriftelijke vragen aan het college.

Op dit moment is de zogenoemde dienstapotheek in Dirksland nog open tot 22.00 uur. Na die tijd moet men na een bezoek aan de huisartsenpost naar Spijkenisse om medicijnen te halen. In een bericht van het Algemeen Dagblad van 30 maart 2018 staat dat zorgverzekeraar CZ de dienstapotheek in de ‘onrendabele uren’ wil sluiten. Weliswaar wordt in het artikel eerst ingegaan op de apotheek in Klaaswaal, maar vervolgens staat er dat ook inwoners van andere ‘buitengebieden’, waaronder Goeree-Overflakkee, “moeten vrezen voor een langere reistijd als ze ziek worden. Zij moeten dan naar dienstapotheken in grotere plaatsen als Rotterdam, Spijkenisse, Schiedam of Dordrecht.” Onduidelijk is wat wordt bedoeld met de ‘onrendabele uren’. Volgens het artikel heeft de minister bijna drie jaar geleden aan de zorgverzekeraars gevraagd om met een oplossing te komen, maar hebben zorgverzekeraars die oplossing niet kunnen of willen vinden.

Alweer enige tijd geleden is aangekondigd dat (onder de vlag van Paulina.nu) wordt onderzocht of het mogelijk is om ’s nachts medicijnen te laten verstrekken door de huisartsenpost. De mogelijkheden zijn er feitelijk, doordat de huisartsenpost bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis is ondergebracht en de spoedeisende hulp wél medicijnen verstrekt. Regelgeving en/of financieringsstromen zouden eraan in de weg staan dat de huisartsenpost deze medicijnen ook verstrekt.

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Worden de openingstijden van de dienstapotheek in Dirksland binnenkort (verder) beperkt?
  2. Worden de kosten voor het verstrekken van medicijnen door de dienstapotheek binnenkort verhoogd?
  3. Indien vraag 1 of 2 bevestigend wordt beantwoord: is het college bereid om met de betrokken partijen (zorgverzekeraars, huisartsenpost, apotheek, e.d.) in overleg te treden om te proberen deze verslechtering van de zorgverlening op ons eiland te voorkómen?
  4. Hoe staat het met de pogingen die (onder de vlag van Paulina.nu) worden ondernomen om de uitgifte van medicijnen ook ’s nachts weer op het eiland te laten plaatsvinden?