Vragen m.b.t. jaarrekening Webego BV

4 april 2018

De SGP-fractie stelde op 3 april vragen aan het College inzake de oordeelsonthouding van de accountant voor de jaarrekening 2016 van Webego. Webego BV is een zelfstandige onderneming en voert vanuit de achtergrond van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet (PW) opdrachten uit op het gebied van verpakken, schoonmaken, productcontroles, herstel en andere projectmatige dienstverlening. Webego is 100% eigendom van de gemeente Goeree-Overflakkee.

De accountant heeft zijn oordeel over de getrouwheid van de stukken m.b.t. de jaarrekening 2016 van Webego onthouden. Dit staat in een verklaring van de accountant die gedateerd is op 4 december 2017 en die de raadsleden via de griffie ontvingen op woensdag 28 maart.

De SGP heeft vragen gesteld over het feit dat de gemeenteraad bijna 4 maanden later op de hoogte wordt gesteld van de jaarstukken en de onthouding van een oordeel van de accountant. Daarnaast wenst de fractie meer informatie over vitale bedrijfsfuncties en de risico’s die daarmee benoemd worden? Hoewel de accountant al ruim van te voren opmerkingen heeft gemaakt en advies heeft gegeven over bepaalde processtromen, zijn deze kennelijk niet opgevolgd. Ook daar wil de fractie meer van weten alsmede welke maatregelen het college gaat nemen om te zorgen dat er in de volgende jaren een betrouwbaar beeld ontstaat van o.a. omzet en voorraad.