Raad op werkbezoek bij LTO Noord

31 mei 2018

Op vrijdagmiddag 25 mei 2018 bracht een delegatie van de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B&W van de gemeente Goeree-Overflakkee een werkbezoek op het gebied van land- en tuinbouw. In het bedrijf van de familie Moyses in Stellendam werd het gezelschap geïnformeerd over zaken gerelateerd aan land- en tuinbouw die actueel zijn op het eiland Goeree-Overflakkee.

Een groot deel van de raadsleden, waaronder de SGP-ers Hendrik Herweijer, Rien van der Boom en Peter Grinwis, en het college van B&W waren vertegenwoordigd bij de bijeenkomst, die op initiatief van de organisatie LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee werd gehouden. In een schuur, tussen de landbouwmachines en in- en uit vliegende boerenzwaluwen, zat het gezelschap van agrariërs en bestuurders bijeen om op een interactieve manier over de speerpunten in de lokale land- en tuinbouw te spreken.

Coalitieakkoord
Frank van Oorschot van de LTO sprak als voorzitter zijn grote waardering uit over wat hij gelezen had in het coalitieakkoord over de sector. En natuurlijk had hij nog wensen maar begreep dat je niet alles op kan schrijven of dicht wil timmeren. Hij werd niet alleen blij van de prachtige voorkant van het akkoord met dat veld met die mooie tulpen maar had ook gelezen dat er aandacht was voor de zoetwaterkwaliteit van het Haringvliet nu er daadwerkelijk zout water op het Haringvliet ingelaten zal worden. Wanneer het water niet (voldoende) zoet blijft is dat de doodsteek voor de bollenkwekers en anderen en zal dat direct economisch merkbaar zijn.

Ontwikkelingsprogramma
Bij de opzet van het programma waren ook leden van de branchevereniging voor bloembollencultuur (KAVB) en de Plattelands Jongeren Flakkee betrokken. Door LTO GO-voorzitter Frank van Oorschot werd gerefereerd aan het agrarisch ontwikkelingsprogramma Goeree-Overflakkee. Deze belangrijke agrarische toekomstvisie is uitgevoerd door de HAS hogeschool Den Bosch en met medewerking van onder anderen Rabobank, Edudelta college en de gemeente Goeree-Overflakkee opgesteld.

Biodiversiteit en duurzaamheid
Daarna kwamen diverse jonge agrarisch ondernemers aan het woord, die elk diverse aspecten van de landbouw en de tulpenteelt toelichtten. Zoet water blijkt voor de agrarisch ondernemers van groot belang. Men wil zich graag inzetten voor biodiversiteit, onder meer door het aanleggen van akkerranden, maar de enorme administratieve last maakt dat niet gemakkelijk. Ook de enorme hoeveelheid ganzen op de landerijen wordt benoemd als probleem. Plannen zijn er voor steun aan de bijen en voor het produceren van meststoffen uit waterstof, waarbij de door de agrariër zelf opgewekte stroom goed kan worden aangewend.

Landbouwverkeer
Landbouwverkeer was als apart punt op het programma vermeld en verdient specifieke aandacht. Door de grootte van de landbouwmachines en de routes die de soms lastig te bereiken percelen vergen, is er potentieel gevaar voor de medeweggebruikers. Met eigen ogen konden de aanwezigen de grote landbouwvoertuigen bekijken, die zowel binnen als buiten voor dit doel waren opgesteld. Op de vraag of er al elektrische voertuigen waren in de landbouw, was het antwoord dat op dit moment wel wordt geëxperimenteerd, maar dat het voor alsnog lastig lijkt. ‘Er wordt dikwijls zoveel kracht gevraagd dat dit nog een stap te ver is’.

Buitengebied
Ook werden de aanwezigen gewezen op de mogelijke problemen in de toekomst, als woningbouw in het buitengebied meer en meer wordt toegestaan. Er moet voorzichtig ingestoken worden op bewoning in het buitengebied, vond één van de sprekers. Er is nu (nog) geen sprake van overlast maar er zijn voldoende voorbeelden dat ‘stadsmensen’ wel graag buiten willen wonen maar de nadelen die een boerenbedrijf met zich mee kan brengen niet altijd als plezierig ervaren.