Aanleg natuurspeelplaats in Middelharnis van start

2 mei 2018

In september gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Dat zal invloed hebben op het Haringvliet en haar oevers. Bij de natuurspeelplaats in Middelharnis kunnen kinderen én volwassenen dat spelenderwijs gaan beleven. In de natuurspeelplaats komen ambities van de gemeente Goeree-Overflakkee en een wens van het Droomfondsproject Haringvliet samen. Kinderen raken er spelenderwijs vertrouwd met de veranderingen in, van en rond het Haringvliet.

Deltaplek
Deze getijdenspeelplaats wordt een echte deltaplek. Zoet en zout water kunnen straks weer een beetje mengen. Daar houden trekvissen zoals haring, stekelbaars, paling en vooral de zeldzame steur van. Planten zoals heemst en heen zullen hier weer kunnen gedijen. Kustvogels zoals sterns, kluten en lepelaars vinden op de oevers en op slikplaten een belangrijke voedsel- en broedplek. En voor de koning van het luchtruim, de zeearend, is er volop voedsel en rust aanwezig. Spannende ontwikkelingen voor de natuur. Maar ook voor volwassenen om te genieten en voor kinderen om pret te hebben in die natuur!

Hoofdrol voor kinderen
Kinderen spelen uiteraard de hoofdrol op deze nieuwe natuurspeelplaats. Voor hen is deze plek immers bedoeld: al spelend leren en genieten van bijzondere deltanatuur. Kinderen uit Middelharnis hebben meegedacht over invulling en ontwerp van de natuurspeelplaats. Hun ideeën zijn omgezet in een spannende, uitdagende en vooral natuurvriendelijke getijdenspeelplaats.

Namenwedstrijd
Opnieuw wordt de hulp van kinderen ingeroepen. Deze stoere speelplek moet nog een naam krijgen! Weet jij er één? Laat het dan weten aan Ineke van Dort van ARK Natuurontwikkeling, per mail naar ineke.vandort@ark.eu. Tijdens de feestelijke opening van de natuurspeelplaats in juni zal de winnaar bekend worden gemaakt. Hij of zij zal dan de openingshandeling mogen verrichten, samen met een ander belangrijk persoon.

Droomfondsproject Haringvliet
In september 2018 gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden op een kier. Hierdoor komt er weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee. Zes natuurorganisaties hebben samen met de regio en met steun van de Nationale Postcode Loterij de handen ineengeslagen om deze kans te pakken voor herstel van de dynamische delta, die het Haringvliet ooit was. De natuur waar zij aan werken biedt niet alleen voedsel, rust en broedplekken voor (trek)vissen en -vogels, maar ook volop mogelijkheden voor de mens om te genieten. Op steenworp afstand van Rotterdam kan de regionale economie daar zijn voordeel mee doen. Het Droomfondsproject Haringvliet laat zien dat natuurontwikkeling hand in hand kan gaan met economische ontwikkeling. Er ontstaat een gebied waar omwonenden en bezoekers mee verbonden willen zijn. Zodat we weer unieke deltanatuur laten ontstaan en deze samen beschermen.

Deze natuurspeelplaats in Middelharnis is een ontwerp van Sigrun Lobst (Bureau Aardrijk) en wordt mede mogelijk gemaakt door de Landschapstafel Haringvliet (onder meer de provincie Zuid-Holland, het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta en de gemeenten Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard).