Installatie college- en raadsleden gemeente Goeree-Overflakkee

28 mei 2018

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 24 mei 2018 is het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee geïnstalleerd.  Daaruit voortvloeiend traden twee nieuwe raadsleden toe tot de gemeenteraad en werd afscheid genomen van twee wethouders. Met de twee nieuwe raadsleden komt het totaal aantal vrouwen in de gemeenteraad op negen.

Installatie wethouders
Na de ondertekening van het coalitieakkoord op 17 mei, lag de weg naar een nieuw college open. De vier door de coalitie voorgestelde wethouders Daan Markwat (SGP), Berend Jan Bruggeman (VKGO), Arend-Jan van der Vlugt (CDA) en Peter Feller (VVD) zijn tijdens de raadsvergadering op 24 mei geïnstalleerd. Van wethouders Frans Tollenaar (SGP) en Gerrit de Jong (ChristenUnie) werd in dezelfde vergadering afscheid genomen, zij keren niet terug in het nieuwe college.

Installatie raadsleden
Wethouders Peter Feller en Berend Jan Bruggeman zijn direct na de verkiezingen geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad en laten met de overstap naar het college een lege raadszetel achter. Om deze zetels in te vullen zijn in lijn met de Kieswet de volgende personen op de kandidatenlijst van VVD en VKGO benaderd en benoemd. De dames Nynke Zwaga (VVD) en Jannie Campfens (VKGO) hebben deze benoeming aanvaard. Met het afleggen van de eed en de belofte werden zij geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Daarmee is de vernieuwde gemeenteraad compleet. Ongeveer een derde van de 29 raadsleden is nieuw in de functie.

Raadslid Nynke Zwaga
Nynke Zwaga is raadslid voor de VVD. Zij volgde de vorig jaar door de gemeente georganiseerde cursus Politiek Actief en werd enthousiast voor de lokale politiek. Zij woont in Middelharnis en is werkzaam bij een uitzendbureau als accountmanager voor de regio van de Zuid-Hollandse Eilanden. Daarnaast zet zij zich in voor de Plattelandsjongeren in de regio. Naast de agrarische sector heeft het sociaal domein haar grootste interesse binnen het politiek speelveld. Dit komt voort uit haar afgeronde hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.

Raadslid Jannie Campfens
Jannie Campfens is raadslid voor VKGO en is geboren en getogen in Oude-Tonge, waar zij nog steeds woont. Zij was van 1994 tot 2013 raadslid in de voormalige gemeente Oostflakkee voor de Vrije Lijst Oostflakkee. Daarbij behandelde zij de portefeuille Financiën en Sociale zaken en Welzijn. Na de herindeling is zij als bestuurslid en in de steunfractie actief betrokken bij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO). Jannie werkt bij de cliëntenadministratie van een zorginstelling en is daarnaast mantelzorger en actief in het vrijwilligerswerk.