Plaatsing eerste zonnepaneel op zonnepark Ooltgensplaat

2 mei 2018

 

Onder toepasselijke (zonnige) weersomstandigheden plaatsten wethouder Arend-Jan van der Vlugt en Lennard Seriese, gebiedsmanager bij Stedin, op woensdag 18 april gezamenlijk het eerste zonnepaneel in de Adriaanpolder in Ooltgensplaat. De realisatie van het zonnepark in Ooltgensplaat is in handen van Sunstroom; op 37 hectare grond worden 132.000 panelen gelegd. Tegelijkertijd realiseert Sunstroom nog een zonnepark in de Roxenissepolder bij Melissant. Hier komen nog eens 36.000 panelen op 19,5 hectare grond te liggen.

Eén van de manieren om duurzame energie op te wekken is het aanleggen van een zonnepark. Zo’n park bestaat uit een stuk grond met daarop zonnepanelen die op een soort ‘tafel’ (stellage) liggen om zoveel mogelijk zon op te kunnen vangen. Via een omvormer en transformator geven de panelen vervolgens stroom af aan het elektriciteitsnet, zodat de energieleverancier weer ‘groene stroom’ aan particulieren en bedrijven kan leveren. Behalve het bestaande zonnepark bij De Klepperstee in Ouddorp, worden er op Goeree-Overflakkee nog drie zonneparken gerealiseerd, namelijk bij de Van Pallandtpolder in Middelharnis, de Adriaanpolder in Ooltgensplaat en de Roxenissepolder in Melissant. De vier zonneparken zullen bestaan uit 102,9 hectare grond met 305.900 zonnepanelen.

Eerste zonnepaneel Ooltgensplaat
Portefeuillehouder Duurzaamheid en Innovatie, Arend-Jan van der Vlugt en Lennard Seriese, destijds de ambtelijk verantwoordelijke en nu werkzaam bij Stedin, legden samen het eerste zonnepaneel in Ooltgensplaat. Op het zonnepark in de Adriaanpolder worden 132.000 panelen geplaatst op 37 hectare grond. Ook in Melissant is gestart met de aanleg van een zonnepark met 36.000 panelen op 19,5 hectare grond.

Wethouder Arend-Jan der Vlugt, portefeuillehouder Duurzaamheid en Innovatie, onderstreept het belang van de realisatie van zonneparken: “De gemeente Goeree-Overflakkee ondersteunt en faciliteert waar mogelijk initiatieven op het gebied van duurzame energie. Deze initiatieven leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan een duurzame toekomst voor ons eiland en onze ambities om Goeree-Overflakkee als Energy Island op de kaart te zetten. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes, waarbij we ook de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs verder vorm kunnen geven”.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simon van de Beek, beleidsadviseur Duurzaamheid en Innovatie, bereikbaar via het e-mailadres s.vandebeek@goeree-overflakkee.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0187.