SGP, VKGO, CDA en VVD presenteren coalitieakkoord: Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt!

17 mei 2018

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, ging de SGP met alle partijen in gesprek om de mogelijkheden voor een coalitievorming te verkennen. Hieruit bleek dat er voor een coalitie van SGP, VKGO, CDA en VVD het grootste draagvlak was. Deze partijen zijn vervolgens met elkaar in gesprek gegaan en hebben de coalitieonderhandelingen succesvol afgerond. Op donderdag 17 mei ondertekenden de coalitiepartijen het coalitieakkoord met de titel ‘Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt!’

Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats waaraan tien partijen deelnamen. De verkiezingsuitslag leidde tot de volgende zetelverdeling: SGP zeven zetels, VKGO zes zetels, CDA vier zetels, VVD, PvdA en ChristenUnie ieder drie zetels, Eiland voor Vrijheid twee zetels en Groep Jan Zwerus één zetel. Als grootste partij nam de SGP het initiatief voor verkennende gesprekken met alle partijen, waarbij ook de griffie aanwezig was.

Nieuwe coalitie
Na het voeren van constructieve gesprekken kwamen SGP, VKGO, CDA en VVD tot een coalitieakkoord, waarbij ook de andere partijen de mogelijkheid kregen om hier een bijdrage aan te leveren. Een enkele partij maakte hier gebruik van. Nadat de coalitiepartijen het eens waren over de inhoud en de portefeuilleverdeling van de beoogde wethouders, ondertekenden zij 17 mei het coalitieakkoord.

Beoogd wethouders
De beoogd wethouders zijn Daan Markwat (SGP), Berend Jan Bruggeman (VKGO), Arend-Jan van der Vlugt (CDA) en Peter Feller (VVD). Tijdens de raadsvergadering op 24 mei zal hun benoeming worden voorgesteld.

Coalitieakkoord
Het coalitieakkoord heeft als titel ‘Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt!’ en bestaat uit vier hoofdthema’s voor de komende vier jaren:

  • Leefbaarheid;
  • Aandacht voor jong en oud;
  • Versterken van de economie;
  • Burger, Bestuur en Financiën.