Aanrijdtijden ambulance op eiland moet beter

8 juni 2018

In de raadsvergadering van 7 juni jl. stelde SGP-raadslid Peter Grinwis vragen bij de begrotingswijzigingen en de begroting van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Aanleiding was het beschikbare budget voor de ambulancediensten. Deze blijkt neerwaarts te zijn bijgesteld en in de meerjarenbegroting niet mee te stijgen, terwijl er forse uitdagingen zijn.

Hij uitte zijn zorgen over de ambulancezorg op Goeree-Overflakkee en dan met name de aanrijdtijden. Er moeten meer ritten in de regio gereden worden (ruim 2000 meer t.o.v. 2016) en er is een behoorlijke uitdaging in het buitengebied. Daarnaast bleek deze week dat het ambulancepersoneel er 4,5% in salaris op vooruitgaat.

Volgens de jaarcijfers 2017 van de ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) is het percentage van de ambulance A1-ritten binnen 15 minuten gedaald met ca 4%. (van 92 naar 88%). Op Goeree-Overflakkee kwam in 2017 in 18% van de gevallen de ambulance niet binnen de afgesproken norm van 15 minuten ter plaatse. Dat is een verslechtering t.o.v. het jaar ervoor. Daarnaast wees Grinwis erop dat het beeld voor de ‘kop en de staart’ van het eiland er zeker nog anders uitziet. Hoewel het college op voorhand de directeur van de AZRR heeft uitgenodigd om zijn beloften van vorig jaar nader toe te lichten, wilde de SGP-fractie nu reeds de zorgen uitten.
De burgemeester, ook tevens dagelijks bestuurslid van de Veiligheidsregio, gaf aan dat de maatregelen tot verbetering vanaf april worden ingezet. Zij doelde op de 24-uurs dienst vanuit Goedereede. Ook zal er nog een nieuwe plaats worden gezocht voor de ambulancepost in het oosten van het eiland.

De SGP zou wel graag weer een tussentijds overzicht ontvangen over de geboekte resultaten om inzicht te krijgen in de cijfers per voormalige gemeente. In november is de maatregel voor de piketdienst in Goedereede een half jaar oud en zal in aanwezigheid van de directeur van de AZRR gesproken worden over de voortgang.