Deelnemers van het project De Reiskoffer ontvangen certificaat

12 juni 2018

Er zijn veel mensen – volwassenen, jeugdigen en kinderen – voor wie het reizen met het Openbaar Vervoer (nog) niet vanzelfsprekend is. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, Connexxion en GoOV, het product De Reiskoffer aan. Woensdag 6 juni ontvingen de deelnemers het certificaat uit handen van wethouder Berend Jan Bruggeman. Zij hebben – met producten uit De Reiskoffer – geleerd om op een veilige manier zelfstandig(er) te reizen.

Uitreiking certificaten
Voor de tweede keer sinds de start van het project De Reiskoffer, werden de door de deelnemers welverdiende certificaten uitgereikt. Wethouder Berend Jan Bruggeman sprak tijdens deze feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis in Middelharnis zijn waardering uit naar de deelnemers van dit jaar. Maar ook een bijzonder woord van dank richtte hij aan de onmisbare vrijwilligers.

Zelfstandig leren reizen met GoOV app
Zelfstandig leren reizen is een traject waarvoor naast wilskracht, ook tijd, begeleiding en ondersteuning nodig is. Voor de één in de vorm van een technisch hulpmiddel (GoOV) voor de ander in de vorm van persoonlijke begeleiding (Samen Reizen Met …). Een volwassen deelnemer, Indira Troost, en de wat jongere deelnemers, Sarena Spiering en Angelo Nagtegaal, hebben het reizen geleerd met behulp van de GoOV. Dit is een app (voor de smartphone) waarmee mensen met een verstandelijke of cognitieve beperking veilig en zelfstandig kunnen reizen met het Openbaar Vervoer en van deur tot deur worden begeleid.

Zelfstandig leren reizen met hulp van een vrijwilliger
Een aantal deelnemers heeft het reizen geleerd met behulp van een vrijwilliger. Onder de noemer ‘Samen Reizen Met …’ hebben vrijwillige begeleiders de kinderen en wat oudere deelnemers geholpen tijdens hun eerste ritten met de bus en hen wegwijs gemaakt in het Openbaar Vervoer. Het betreft deelnemers in de leeftijd van 11 tot 18 jaar, die op speciaal onderwijs zitten. Quinty Bo Verweij, Ricardo van Gelderen,  Lotte Roeland, Laura de Jager, Cherano van der Veer en Lilian Broekhuizen maakten tot kort geleden gebruik van aangepast (taxi)vervoer, vanwege leerstoornissen of jonge leeftijd (in combinatie met een grote afstand tot de basisschool). In enkele weken tijd, waarin soms wel drie keer per week is geoefend, hebben zij geleerd om zelfstandig met de bus te reizen. Voor deze prestatie ontvingen zij niet alleen een certificaat, maar ook een rugtas gevuld met wat leuks en wat lekkers.

Vrijwilligers bedankt!
Ook de vrijwilligers werden door wethouder Bruggeman in het zonnetje gezet, met een bos bloemen en een hartelijk woord van dank en waardering. Het team van ‘meereizigers’ bestaat uit Gerrit Hooimeijer en Mike Osseweijer. “Jullie geven de deelnemers aan het project De Reiskoffer, die gebruikmaken van Samen Reizen Met …, de juiste steun en begeleiding en net dat zetje in de rug dat ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen en durven reizen. Zonder jullie vrijwillige hulp zou dit project niet kunnen bestaan.“

Helaas is Arjan Groeneveld, de derde vrijwilliger die van het begin af aan betrokken was bij De Reiskoffer, afgelopen april overleden. Bij deze verdrietige gebeurtenis is tijdens de bijeenkomst ook met elkaar stilgestaan.

Deelnemers zijn enthousiast over De Reiskoffer
Alle deelnemers aan het project De Reiskoffer zijn heel enthousiast en zeer gemotiveerd om nu zelfstandig te gaan reizen. Het is voor hen een uitkomst nu alleen te kunnen reizen en meer zelfstandigheid te ervaren. De deelnemers die niet aanwezig konden zijn bij de certificaatuitreiking krijgen het certificaat en een presentje op een later moment of hebben dit inmiddels van de gemeente ontvangen.

Nieuwe deelnemers en vrijwilligers voor De Reiskoffer
Deelname aan het project De Reiskoffer is kosteloos. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding en mogen gebruikmaken van vrij reizen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Is zelfstandig reizen ook iets voor u (of uw kind)? Of lijkt het u leuk om als vrijwilliger bij te dragen aan dit project? Neem dan contact op met Jonneke Vuurens-Pans via jonnekevuurens@carolienaalders.nl of 06-30 70 17 03 (dinsdag, woensdag, vrijdag). U kunt ook de gemeente Goeree-Overflakkee bellen via het algemene telefoonnummer 14 0187 (keuze 1).