SGP vraagt aandacht parkeren herinrichting Vrijheidsweg

20 juni 2018

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei jongstleden is er budget voor gebiedsontwikkeling Ouddorp vastgesteld. Onderdeel daarin is het opnieuw inrichten van de Vrijheidsweg. Tijdens piekmomenten in strandbezoek worden de zijbermen benut als parkeerplaats omdat de parkeerterreinen onvoldoende capaciteit hebben op die momenten. ‘Ons is gebleken dat Rijkswaterstaat op voorhand niet bereid is om mee te werken aan uitbreiding van parkeergelegenheid’, aldus SGP’er C.G.M. Grinwis

Door raadslid Corne Grinwis zijn hierover vragen gesteld met als doel om de situatie bespreekbaar te maken met Rijkswaterstaat:

  • Is het college bekend met het feit dat de asfaltstroken naast de Vrijheidsweg tijdens top zomerdagen worden gebruikt als parkeerzone?
  • Welke consequenties verwacht het college op dit vlak na herinrichting van de Vrijheidsweg?
  • Welke maatregelen zouden nodig zijn om overlast te voorkomen?
  • Is het college bereid de situatie zowel voor als na de herinrichting te monitoren?
  • Is het college bereid in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat indien blijkt dat daartoe noodzaak is?
  • 20180620 Schriftelijke vragen – Vrijheidsweg Ouddorp (pdf)